Hulp bij het gebruik van de CD-ROM NEN 1010

Algemeen

Alle schermen van de CD-ROM hebben bovenin een balk met twee groepen met knoppen.

De eerste groep knoppen bevindt zich rechts bovenin de balk. Dat zijn de volgende knoppen:

De tweede groep knoppen bevindt zich onder de aanduiding "NEN 1010". Dit zijn de knoppen 0, 1, 4, 5, 6 en 7 waarmee u naar de inhoudsopgave van de desbetreffende delen gaat.

Het hoofdscherm

Het hoofdscherm biedt u de mogelijkheid:

Deel 0

Algemeen

Bij deel 0 gaat u via de inhoudsopgave naar het gewenste onderdeel van de Inleiding of de gewenste bijlage.

Titels van normen en andere publicaties

In gedeelte van deel 0 staan alle normen en andere publicaties vermeld waarnaar in NEN 1010 naar wordt verwezen. Er is lijst normatieve verwijzingen en een lijst informatieve verwijzingen. In deze lijsten worden niet alleen de normnummers vermeld, maar ook de datum van de norm en eventuele aanvullingen en correctiebladen bij de norm.

Op de CD-ROM is bij een groot aantal normen een link aangebracht naar de bijbehorende bibliografische gegevens. Bij de normen waarbij geen link is, kunt u deze gegevens via normshop op de NEN-website opvragen.

Ook is het mogelijk via de normshop normen te bestellen.

Bijlage D

Omdat de delen 1 en 4 zijn hernummerd is Bijlage D opgenomen als een hulpmiddel om op grond van een oud bepalingnummer het nieuwe bepalingnummer te vinden.

Trefwoordenregister

Net als in de vorige versie kunt u door het gehele trefwoordenregister scrollen om een trefwoord te zoeken.

Ook staat nu weer aan het begin van het trefwoordenregister en aan het begin van de letters A tot en met de Z een keuzemenu om naar elke willekeurige letter springen zodat u sneller het gewenste trefwoord kunt vinden. De bepalingnummers achter elk trefwoord zijn voorzien van links om direct naar de desbetreffende bepaling te springen.

De delen 1 tot en met 6

Algemeen

Bij de delen 1 tot en met 6 gaat u via de inhoudsopgave naar het gewenste hoofdstuk of de gewenste bijlage. Ook kunt naar een rubriek binnen het gewenste hoofdstuk gaan.

Kiest u voor een hoofdstuk dan wordt de normtekst van dat hoofdstuk getoond. Het begin van het hoofdstuk wordt getoond. Met de schuifbalk kunt door het hoofdstuk lopen.
Kiest u voor een rubriek binnen een hoofdstuk, dan wordt ook de normtekst van het hoofdstuk getoond, waarbij het begin van de desbetreffende rubriek boven aan het scherm staat.

Kiest u voor een bijlage, dan wordt die bijlage getoond. Het begin van de bijlage wordt getoond. Met de schuifbalk kunt door de bijlage lopen.

Toelichtingen

De bepalingen die een toelichting hebben, zijn voorzien van een link. Via deze link opent de toelichting van het hoofdstuk, waarbij de desbetreffende toelichting boven aan het scherm staat. Met de schuifbalk kunt door de toelichting lopen.
Via de toets "Vorige" of "Back" van de browser, gaat u terug naar de desbetreffende bepaling in de normtekst.

Verwijzingen

Verwijzingen naar bepalingen, figuren, bijlagen, tabellen en normen zijn voorzien van een link. Via deze link kunt u naar de desbetreffende bepaling, figuur, bijlage, tabel gaan. Bij een norm gaat u naar het onderdeel Titels van de normen en andere publicaties. Daar vindt u de titel en het jaartal van de norm. Ook kunt u van daaruit de bibliografische gegevens opvragen.
Via de toets "Vorige" of "Back" van de browser, gaat u terug naar de plaats van de verwijzingen.

Deel 7

Algemeen

Bij deel 7 gaat u via de inhoudsopgave naar de gewenste rubriek of de gewenste bijlage. Ook kunt u naar een onderdeel binnen de gewenste rubriek gaan.

Kiest u voor een rubriek dan wordt de normtekst van die rubriek getoond. Het begin van de rubriek wordt getoond. Met de schuifbalk kunt door de rubriek lopen.
Kiest u voor een onderdeel binnen een rubriek dan wordt ook de normtekst van de rubriek getoond, waarbij het begin van het desbetreffende onderdeelboven aan het scherm staat.

Kiest u voor een bijlage, dan wordt die bijlage getoond. Het begin van de bijlage wordt getoond. Met de schuifbalk kunt door de bijlage lopen.

Toelichtingen

De bepalingen die een toelichting hebben, zijn voorzien van een link. Via deze link opent de toelichting van de rubriek, waarbij de desbetreffende toelichting boven aan het scherm staat. Met de schuifbalk kunt door de toelichting lopen.
Via de toets "Vorige" of "Back" van de browser, gaat u terug naar de desbetreffende bepaling in de normtekst.

Verwijzingen

Verwijzingen naar bepalingen, figuren, bijlagen, tabellen en normen zijn voorzien van een link. Via deze link kunt u naar de desbetreffende bepaling, figuur, bijlage, tabel gaan. Bij een norm gaat u naar het onderdeel Titels van de normen en andere publicaties. Daar vindt u de titel en het jaartal van de norm. Ook kunt u van daaruit de bibliografische gegevens opvragen.
Via de toets "Vorige" of "Back" van de browser, gaat u terug naar de plaats van de verwijzingen.