Trefwoordenregister

# # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
30 mA-aardlekschakelaar 531.2.1.5, 701.53 b, 705.412.5, 8.413.1.1.1.1, 8.413.1.1.1.2, 8.704.412.5, 8.709.537.103, 8.709.537.104, 8.722.4.2.1.4, blad 34 van NPR 5310
300 mA-aardlekbeveiliging 705.422, 8.411.101, 8.754.2.2.4, 8.763.3, 8.782.3.4
500 mA-aardlekbeveiliging toelichting bij 8.411.101 (zie ook 300 mA-aardlekbeveiliging)
A # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
aandrijving 132.3
aanduiding 514
aanduiding, ader 514.3
aanduiding, algemeen 514.1
aanduiding, beveiligingstoestel 514.4, 8.514.4
aanduiding, buitenverlichting 714.514
aanduiding, draad 514.3
aanduiding, IP- blad 27 van NPR 5310
aanduiding, leiding 514.2
aanduiding, schema 514.5, 8.514.5
aanduiding, tekening 514.5, 8.514.5
aanduiding van aansluitklemmen, visuele controle 611.3
aanduiding van nul en beschermingsleiding, visuele controle 611.3
aanduiding van schakelaars, visuele controle 611.3
aanduiding van smeltveiligheden, visuele controle 611.3
aanduiding van stroomketens, visuele controle 611.3
aanleg, eerste 132.12
aanleg, leiding- (zie leidingaanleg)
aanleg in de grond (zie kabel in de grond)
aanlegsteiger 8.709.52.1.2
aanloopstroom van motoren toelichting bij 533.2
aanraakbaar deel 134.1.6
aanraking (zie elektrische schok)
aanraking, bescherming tegen directe 411, 412
aanraking, bescherming tegen indirecte 411, 413
aanraking, beschermingsmaatregel tegen (zie elektrische schok)
aanrakingsgevaar, direct 131.2.1
aanrakingsgevaar, indirect 131.2.2
aanrakingsspanning, definitie 22.2
aanrakingsspanning, ideële, definitie 22.3
aanrakingsspanning, medisch gebruikte ruimte 8.710.411.100
aanrakingsspanning, uitschakeltijd 413.1.1.1
aanrakingsspanning, vee 705.413.1
aansluiting van enkelpolige schakelaars, meting en beproeving 612.1, 612.7
aansluitmogelijkheid, woonschip 8.720.2.1
aansluitmogelijkheid in tot bewoning bestemd gebouw 8.720.2.1
aansluitpunt, aantal 8.510.202, 8.510.203, 8.510.204
aansluitpunt, definitie 8.21.103
aansluitpunt, marktkramen 8.742.2.2.2, 8.742.4.1.1
aansluitpunt, marktwagens 8.742.2.2.2, 8.742.4.1.1
aansluitpunt, tenten 708.537.01
aansluitpunt, toercaravans 708.53.01
aansluitpunt, vaartuigen 8.709.530, 8.709.537.102, 8.709.537.103, 8.709.537.104
aansluitpunt voor verlichtingstoestel 8.510.200
aansluitruimte in verlichtingsarmatuur toelichting bij 8.526.108
aansluitvoorwaarden 132.2.5
aanspreekstroom, aardlekbeveiliging IT-stelsel 531.2.5
aanspreekstroom I², definitie 25.9
aanspreekstroom van aardlekschakelaars, meting en beproeving 612.6.1, bijlage IB612
aanspreektijd 133.2.2
aantal aansluitpunten, driegeleidereindgroep 8.510.203
aantal aansluitpunten, per eindgroep 8.510.203
aantal aansluitpunten, viergeleidereindgroep 8.510.203
aantal bochten, buis toelichting bij 522.8.1.5
aantal draden per buis toelichting bij 522.8.1.5
aantal draden per lasdop 8.526.106
aantal eindgroepen 8.510.200
aantal eindgroepen, aardlekschakelaar 8.510.209
aantal eindgroepen, gestelsluitingsschakelaar 8.510.209
aantal lassen per lasdoos 8.526.111
aantal wandcontactdozen per vertrek 8.720.2.1, 8.720.2.2, tabel 8.720X, tabel 8.702Z
aanvullende bescherming door aardlekschakelaars 412.5
aanvullende potentiaalvereffening 413.1.6
aanvullende potentiaalvereffening, aardlekschakelaar 413.1.6.2
aanvullende potentiaalvereffening, medisch gebruikte ruimte 710.413.1.6 8.710.413.1.6
aanvullende potentiaalvereffening, waterleiding blad 10 van NPR 5310
aanvullende vereffeningsleiding, medisch gebruikte ruimte 8.710.547.1.2
aanvullende vereffeningsleiding, ononderbroken zijn, inspectie 612.1, 612.2
aanwezigheid van corrossieve dampen 321.6, 522.5
aanwezigheid van corrossieve gassen 321.6, 522.5
aanwezigheid van corrossieve stoffen 321.6, 522.5
aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars, visuele controle 611.3
aanwezigheid van schema's en tekeningen, visuele controle 611.3
aanwezigheid van stof 321.5, 522.4
aanwezigheid van verontreinigende dampen 321.6, 522.5
aanwezigheid van verontreinigende gassen 321.6, 522.5
aanwezigheid van verontreinigende stoffen 321.6, 522.5
aanwezigheid van voorwerpen 321.5, 522.4
aanwezigheid van waarschuwingsborden, visuele controle 611.3
aanwezigheid van water 321.4, 522.3
aard van het materiaal dat wordt opgeslagen 322.5
aard van het materiaal dat wordt verwerkt 322.5
aardappelmeelfabriek toelichting bij 8.754.0.1
aardbuis 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3
aardcontact (zie beschermingscontact)
aarddraad (zie beschermingsleiding)
aarde, contact van personen met 322.3
aarde, definitie 24.1
aarde, schone 707.545.2.2
aardelektrode, aardverbinding 542.2
aardelektrode, bandvormige 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3
aardelektrode, definitie 24.2
aardelektrode, doelmatigheid toelichting bij 542.2.1
aardelektrode, draadvormige 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3
aardelektrode, loodmantel 542.2.1, 542.2.7
aardelektroden zonder wederzijdse beïnvloeding, definitie 24.4
aardewerkfabriek toelichting bij 8.751.0.1
aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie 442.4
aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, IT-stelsel 442.4.2
aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TN-stelsel 442.4.2
aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TT-stelsel 442.4.2
aardfout in een hoogspanningssysteem, beveiliging van een laagspanningsinstallatie tegen een 442
aardfout in een hoogspanningssysteem, spanning over isolatie 442.1.3
aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation 442.5
aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, IT-stelsel 442.5.2
aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, TN-stelsel 442.5.1
aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, TT-stelsel 442.5.1
aardfoutstroom 132.8, toelichting bij 25.8
aarding, functionele 545, 706.471.2
aarding, veiligheids- (zie ook beschermingsleiding)
aarding in badkamers 701.413.1.2.2, blad 10 van NPR 5310
aarding in badlokalen 701.413.1.2.2, blad 10 van NPR 5310
aardingsvoorziening 24
aardingsvoorziening, aardverbinding 542.1
aardingsvoorziening, algemeen 541
aardingsvoorziening, bij aardlekbeveiliging 8.544.401
aardingsvoorziening, bij gestelspanningsbeveiliging 544.2
aardingsvoorziening, bij overstroombeveiliging 544.1
aardingsvoorziening, gecombineerde 546
aardingsvoorziening, ten behoeve van beschermingsmaatregel 544
aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, aardfout in een hoogspanningssysteem 442.4
aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, IT-stelsel, aardfout in een hoogspanningssysteem 442.4.2
aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TN-stelsel, aardfout in een hoogspanningssysteem 442.4.2
aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TT-stelsel, aardfout in een hoogspanningssysteem 442.4.2
aardingsvoorziening in een transformatorstation 442.3
aardingsweerstand (zie aardverspreidingsweerstand)
aardklem, hoofd- 542.4
aardleiding (zie ook beschermingsleiding)
aardleiding, aardverbinding 542.3
aardleiding, definitie 24.7
aardleiding, ononderbroken zijn, inspectie 612.1, 612.2
aardlekbeveiliging 412.5.1, 433.4.1, 431.1.2, 431.2.2, 531.2, 536.2, 8.510.207, 8.544.401, 8.718.1.8, blad 37 van NPR 5310
aardlekbeveiliging, aantal eindgroepen 8.510.209
aardlekbeveiliging, aardingsvoorziening bij 8.544.401
aardlekbeveiliging, algemeen 531.2.1
aardlekbeveiliging, beveiligingstoestel voor bescherming tegen indirecte aanraking 531.2
aardlekbeveiliging, bioscoop 8.718.1.8
aardlekbeveiliging, combinatie met beveiliging tegen overstroom 536.2
aardlekbeveiliging, concertgebouw 8.718.1.8
aardlekbeveiliging, definitie 8.27.314
aardlekbeveiliging, IT-stelsel 531.2.5
aardlekbeveiliging, keuze naar voedingsmethode 531.2.2
aardlekbeveiliging, schouwburg 8.718.1.8
aardlekbeveiliging, TN-stelsel 531.2.3
aardlekbeveiliging, TT-stelsel 531.2.4
aardlekbeveiliging, voor publiek bestemd gebouw 8.718.1.8
aardlekbeveiliging, 300 mA- 705.422, 8.411.101, 8.754.2.2.4, 8.763.3, 8.782.3.4
aardlekbeveiliging, 500 mA- toelichting bij 8.411.101 (zie ook 300 mA-aardlekbeveiliging)
aardlekschakelaar 8.514.5.105
aardlekschakelaar, 30 mA- 531.2.1.5, 701.53 b, 705.412.5, 8.413.1.1.1.1, 8.413.1.1.1.2, 8.705.412.5, 8.709.537.103, 8.709.537.104, 8.722.4.2.1.4, blad 34 van NPR 5310
aardlekschakelaar, aanvullende bescherming 412.5
aardlekschakelaar, aanvullende potentiaalvereffening 413.1.6.2
aardlekschakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
aardlekschakelaar, gegevensverwerkend toestel 707.471.5.1
aardlekschakelaar, logiesverblijf 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
aardlekschakelaar, stoffige ruimte 8.751.2.3
aardlekschakelaar, tent 708.537.02
aardlekschakelaar, toercaravan 708.537.02
aardlekschakelaar, vaartuig 8.709.537.103, 8.709.537.104
aardlekstroom, bijzondere 544.3
aardnet 542.2.2
aardplaat 542.2.1
aardpotentiaal 461.2
aardpotentiaal, contact van personen met geleidende delen op 322.3
aardpunt (zie aardrail)
aardrail, definitie 8.710.2.104
aardrail, hoofd- 542.4
aardrail, medisch gebruikte ruimte 8.710.547.200 8.710.55.200
aardstaaf 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3
aardverbinding 542
aardverbinding, aardelektrode 542.2
aardverbinding, aardingsvoorziening 542.1
aardverbinding, aardleiding 542.3
aardverbinding, hoofdaardklem 542.4
aardverbinding, hoofdaardrail 542.4
aardverbinding, verbinding met bliksemafleiderinstallatie 8.542.5.2
aardverspreidingsweerstand 542.2.2
aardverspreidingsweerstand, definitie 24.3
aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode, meting en beproeving 612.6.2, bijlage IC612
accukast vervallen (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14)
acculaadstation vervallen (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14)
accumulator, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
accumulator, noodstroominstallatie 562.1, 8.562.1
accuruimte vervallen (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14)
achterwege laten, beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom 43, 8.783.1.1
actief deel, definitie 23.1
actief deel, gevaarlijk, definitie 23.15
ader, aanduiding 514.3
ader, kleur 514.3
afdak, open ruimte onder (zie vochtige ruimte)
afscherming, bescherming door 412.2
afscherming, definitie 23.13
afsluiting voor brand 528
afsluiting voor brand, visuele controle 611.3
afstand, bescherming door 412.4
afstand tussen bevestigingsmiddelen 522.8.1.3, toelichting bij 522.8.1.3
afstand tussen buitenleidingen 8.520.603
aftakeenheid, definitie blad 25 van NPR 5310
aftakleiding, definitie blad 25 van NPR 5310
aftakrailkoker, definitie blad 25 van NPR 5310
afvoeren van elektrostatische lading toelichting bij 710.1
afzonderlijke beveiligingstoestellen, beveiliging door 435.2
afzonderlijke voeding, noodstroominstallatie 562.1, 562.4, 8.562.1
aggregaat, verplaatsbaar wisselstroom- 8.782
airconditioning, aanwezigheid van, uitwendige invloed 323.2
alarminstallatie, ontruimings- toelichting bij 8.783
algemeen kenmerk 3
aM-smeltveiligheid toelichting bij 432.1
arbeidsfactor 133.4
Arbeidsinspectie toelichting bij 8.761.4.3
architraaf toelichting bij 26.2
asbest toelichting bij 527.2.1
Asbestbesluit toelichting bij 527.2.1
asymmetrische belasting 133.4
atmosferische ontlading 131.6, 443
automatische afschakeling van de voeding, meting en beproeving 612.1, 612.2
automatische uitschakeling van de voeding, bescherming door 413.1
autowasplaats toelichting bij 464.5
B # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
badkamer 701
badkamerkachel 8.720.2.1.1, tabel 8.720Y
badlokaal (zie badkamer)
badruimte 701
badruimte, centraal aardpunt blad 10 van NPR 5310
badruimte, trekschakelaar toelichting bij 701.53
bakoven toelichting bij 8.720.2.1.4
bandvormige aardelektrode 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3
basisschool 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
basisvereffeningsleiding, bescherming tegen indirecte aanraking 413.1.2.1
basisvereffeningsleiding, ononderbroken zijn, inspectie 612.1, 612.2
basisvereffeningsleiding, definitie 8.24.104
bediening 132.12
bediening, schakelen voor 465
bedieningshandgreep toelichting bij 8.553.201, toelichting bij 8.553.202.3
bedieningsinstructie, medisch gebruikte ruimte 710.514.5
bedieningsschakelaar 465, 537.5
bedieningsschakelaar, algemeen 465.1
bedieningsschakelaar, bediening van motor 465.3
bedieningsschakelaar, halfgeleider toelichting bij 537.5.2
bedieningsschakelaar, hulpstroomketen 465.2
bedieningsschakeling, definitie 28.5
bediening van motor 465.3
bedrading van een schakel- en verdeelinrichting toelichting bij 523
bedrading van een toestel toelichting bij 523
bedrijf, stroomleverend 132.2.5
bedrijf, verwerking van kapok toelichting bij 422.3
bedrijf, verwerking van stro toelichting bij 422.3
bedrijfsaarde, definitie 8.24.1011
bedrijfsgedeelte, café 8.720
bedrijfsgedeelte, hotel 8.720
bedrijfsgedeelte, kantine 8.720
bedrijfsgedeelte, restaurant 8.720
bedrijfsgeneeskundige ruimte 710.1
bedrijfskeuken toelichting bij 464.1, toelichting bij 8.720
bedrijfsruimte, elektrische 8.721
bedrijfsruimte met gevaarlijke machine toelichting bij 8.510.207
bedrijfsruimte voor landbouw 705 (zie ook landbouw)
bedrijfsruimte voor tuinbouw 705 (zie ook tuinbouw)
bedrijfsruimte voor veeteelt 705 (zie ook veeteelt)
bedrijfsspanning toelichting bij 22.1
begin van een installatie toelichting bij 8.525.101, 704.537
beïnvloeding, aardelektroden zonder wederzijdse, definitie 24.4
beïnvloeding, voorkomen van schadelijke 522
beïnvloeding, voorkomen van wederzijdse schadelijke 515
beïnvloeding van elektrische leidingen, wederkerige 522.1
bejaardenoord, gewone ruimte 8.720
bekwaamheid van personen 322.1
belasting 132.3
belasting, asymmetrische 133.4
belasting, driegeleiderstelsel 8.510.104
belasting, elektromechanische 8.520.901
belasting, elektrothermische 8.520.901
belasting, mechanische 321.7, 522.6.2, 522.7.1
belasting, nul (zie ook bijlage CC523)
belasting, PEN-leiding (zie ook bijlage CC523)
belasting, stoot- 321.7.1, 522.6.2
belasting, viergeleiderstelsel 8.510.104
belastingsfactor 133.2.4
beperking van de overstroom door eigenschappen van de voedingsbron 436
beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, aardfout in een hoogspanningssysteem 442.5
beproeving 132.10, 132.12, 314.1
beproevingsruimte, definitie 8.722.0.1
berging 8.720.2, tabel 8.720X, blad 34 van NPR 5310
bergplaats voor brandstoffen toelichting bij 484.2
bergplaats voor hooi toelichting bij 484.2
bergplaats voor lompen toelichting bij 484.2
bergplaats voor poetskatoen toelichting bij 484.2
bergplaats voor ruwe katoen toelichting bij 484.2
bergplaats voor stro toelichting bij 484.2
bergplaats voor vlas toelichting bij 484.2
bergplaats voor zakken toelichting bij 484.2
bergplaats (zie ook 8.754.0.2)
bergruimte 8.720.2, tabel 8.720X, blad 24 van NPR 5310, blad 34 van NPR 5310
bescherming 23
bescherming, schakel- en verdeelinrichting 8.553.301
bescherming door aardlekschakelaars, aanvullende 412.5
bescherming door afschermingen 412.2
bescherming door afschermingen, visuele controle 611.3
bescherming door afstand 412.4
bescherming door afstand, visuele controle 611.3
bescherming door automatische uitschakeling van de voeding 413.1
bescherming door elektrische materieel van klasse II 413.2
bescherming door hindernissen 412.3
bescherming door hindernissen, visuele controle 611.3
bescherming door isolatie 412.1
bescherming door isolerende vloer en wanden 413.3
bescherming door isolerende vloer en wanden, visuele controle 611.3
bescherming door lokale vereffeningsleidingen (PU-leidingen) 413.4
bescherming door omhulsels 412.2
bescherming door omhulsels, visuele controle 611.3
bescherming door PELV-ketens, meting en beproeving 612.4.2
bescherming door SELV-ketens, meting en beproeving 612.4.1
bescherming door S-ketens, meting en beproeving 612.4.3, 8.612.4.3
bescherming door veilige scheiding van stroomketens, meting en beproeving 612.1, 612.4
bescherming door veilige scheiding van wisselstroomketens (S-ketens) 413.5
bescherming tegen aanraking, algemeen 23, 410.1
bescherming tegen brand 421
bescherming tegen brand, elektrisch materieel 421.1
bescherming tegen brand, landbouw 705.422
bescherming tegen brand, leidingen en bijbehoren 421.1
bescherming tegen brand, ruimteverwarmingstoestellen 421.2
bescherming tegen brand, tuinbouw 705.422
bescherming tegen brand, veeteelt 705.422
bescherming tegen brand, verlichtingstoestellen toelichting bij 421.2, toelichting bij 421.4
bescherming tegen directe aanraking 411, 412
bescherming tegen directe aanraking, aanvullende bescherming door aardlekschakelaars 412.5
bescherming tegen directe aanraking, bescherming door afschermingen 412.2
bescherming tegen directe aanraking, bescherming door afstand 412.4
bescherming tegen directe aanraking, bescherming door hindernissen 412.3
bescherming tegen directe aanraking, bescherming door isolatie 412.1
bescherming tegen directe aanraking, bescherming door omhulsels 412.2
bescherming tegen directe aanraking, isolerende vloeren en wanden 413.3
bescherming tegen directe aanraking, laagspanningsopwekeenheid 551.3
bescherming tegen directe aanraking, lokale vereffeningsleidingen (PU-leidingen) 413.4
bescherming tegen directe aanraking, bescherming door extra lage spanning (SELV en PELV) 411.1
bescherming tegen directe aanraking, veilige scheiding van wisselstroomketens (S-ketens) 413.5
bescherming tegen indirecte aanraking 411, 413
bescherming tegen indirecte aanraking, aanvullende potentiaalvereffening 413.1.6
bescherming tegen indirecte aanraking, bescherming door automatische uitschakeling van de voeding 413.1
bescherming tegen indirecte aanraking, beveiligingstoestel voor 532
bescherming tegen indirecte aanraking, elektrisch materieel van klasse II 413.2
bescherming tegen indirecte aanraking, basisvereffeningsleidingen 413.1.2.1
bescherming tegen indirecte aanraking, IT-stelsel 413.1.5
bescherming tegen indirecte aanraking, laagspanningsopwekeenheid 551.3, 551.4
bescherming tegen indirecte aanraking, TN-stelsel 413.1.3
bescherming tegen indirecte aanraking, TT-stelsel 413.1.4
bescherming tegen indirecte aanraking, bescherming door extra lage spanning (SELV en PELV) 411.1
bescherming tegen te hoge temperatuur bij normaal bedrijf, algemeen 420.1
bescherming tegen thermische invloeden, visuele controle 611.3
beschermingscontact 413.1.1.2
beschermingscontact, stopcontact 411.1.3.3, 413.5.3.2, 8.550.101
beschermingsgraad, buitenverlichting 714.51
beschermingsgraden blad 27 van NPR 5310
beschermingsleiding, algemeen 132.2.2, 24, 541, 543
beschermingsleiding, betrouwbaarheid 543.3
beschermingsleiding, bij overstroombeveiliging 544.1
beschermingsleiding, definitie 24.5
beschermingsleiding, kerndoorsnede 543.1
beschermingsleiding, keuze 543.2
beschermingsleiding, ononderbroken zijn, inspectie 612.1, 612.2
beschermingsmaatregel, aardingsvoorziening ten behoeve van 544
beschermingsmaatregel, algemeen 410
beschermingsmaatregel, combinatie van toelichting bij 410.3
beschermingsmaatregel, toepassing 410.3
beschermingsmaatregel tegen elektrische schok 410.3
beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, combinatie van beschermingsmaatregelen toelichting bij 410.3
beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, directe aanraking 410.3.2.1
beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, FELV-ketens 411.3
beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, indirecte aanraking 410.3
beschermingstransformator, definitie blad 25 van NPR 5310
beschermingstransformator, S-keten 413.5.1.1
beschermslang, buigzame metalen toelichting bij 522.7.1, toelichting bij 522.8.1.3
bestemming 512
bestemming, gebruik overeenkomstig de 512.1
bestemming, ruimte met vaste 701, 702, 8.721 t.m. 8.724
bestemming, terrein met vaste 701, 702, 8.721 t.m. 8.724
besturing 132.3
besturingsinstallatie 11.2
besturingsmaterieel, schakel-, beveiligings- en, definitie 27.3
beugel, definitie 26.10
beveiligde leiding, maximale lengte van tegen kortsluiting toelichting bij 533.3
beveiliging, aardlek- 412.5.1
beveiliging, escorte 434.5.1
beveiliging, gestelspannings- 8.531.201
beveiliging, nulspannings- 445, 465.3, 535
beveiliging, overstroom- 432.4
beveiliging door afzonderlijke beveiligingstoestellen 435.2
beveiliging door een gemeenschappelijk beveiligingstoestel 435.1
beveiliging tegen kortsluitstroom 434
beveiliging tegen kortsluitstroom, algemeen 430.1
beveiliging tegen kortsluitstroom, combinatie van motoren blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen kortsluitstroom, elektrische machines blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen kortsluitstroom, ideële kortsluitstroom 434.1
beveiliging tegen kortsluitstroom, kenmerken van beveiligingstoestellen 434.5
beveiliging tegen kortsluitstroom, parallel geschakelde leidingen 434.4
beveiliging tegen kortsluitstroom, transformatoren blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen kortsluitstroom, verbruikende toestellen blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen onderspanning, algemeen 445
beveiliging tegen overbelastingsstroom 433
beveiliging tegen overbelastingsstroom, algemeen 430.1
beveiliging tegen overbelastingsstroom, combinatie van motoren blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen overbelastingsstroom, elektrische machines blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen overbelastingsstroom, parallel geschakelde leidingen 433.6
beveiliging tegen overbelastingsstroom, transformatoren blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen overbelastingsstroom, verband tussen de karakteristieken 433.1
beveiliging tegen overbelastingsstroom, verbruikende toestellen blad 36 van NPR 5310
beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong 443
beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, algemeen 443.1
beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, classificatie van stootspanningscategorieën 443.2
beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, keuze van materieel in de installatie 443.4
beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, voorziening voor overspanningsbeveiliging 443.3
beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen 443
beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, algemeen 443.1
beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, classificatie van stootspanningscategorieën 443.2
beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, keuze van materieel in de installatie 443.4
beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, voorziening voor overspanningsbeveiliging 443.3
beveiliging tegen overstroom, algemeen 431
beveiliging tegen overstroom, beveiligingstoestellen 432
beveiliging tegen overstroom, kortsluitstroom 434
beveiliging tegen overstroom, laagspanningsopwekeenheid 551.5
beveiliging tegen overstroom, overbelastingsstroom 433
beveiliging van de fase 431.1
beveiliging van de nul 431.2
beveiliging van de nul, IT-stelsel 431.2.2
beveiliging van de nul, TN-stelsel 431.2.1
beveiliging van de nul, TT-stelsel 431.2.1
beveiliging van een laagspanningsinstallatie tegen een aardfout in een hoogspanningssysteem 442
beveiliging van parallel geschakelde leidingen 433.6, 434.4
beveiligings- en besturingsmaterieel, schakel-, definitie 27.3
beveiligingsmaatregel tegen kortsluitstroom 434.2
beveiligingsmaatregel tegen kortsluitstroom, achterwege laten van beveiliging 434.3
beveiligingsmaatregel tegen kortsluitstroom, plaats van het beveiligingstoestel 434.2
beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom 433
beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom, achterwege laten van beveiliging 8.783.1.1
beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom, IT-stelsel 433.4.1
beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom, plaats van het beveiligingstoestel 433.2
beveiligingsmaatregel tegen overspanning toelichting bij 443.3.1.2
beveiligingsmaatregel tegen overstroom, kortsluitstroom 434.2
beveiligingsmaatregel tegen overstroom in leidingen, naar stroomstelsel 431.1, 431.2, 433.4
beveiligingsmaatregel tegen overstroom in leidingen, overbelastingsstroom 433.2, 433.3, 433.4
beveiligingstoestel 132.8, 133.2.2, 432
beveiligingstoestel, aanduiding 514.4, 8.514.4
beveiligingstoestel, algemeen 530
beveiligingstoestel, beveiliging door afzonderlijk 435.2
beveiligingstoestel, beveiliging door een gemeenschappelijk 435.1
beveiligingstoestel, coördinatie 435, 536
beveiligingstoestel, plaats van het 433.2, 434.2
beveiligingstoestel, railkoker, bereikbaarheid 8.762.1.2.3.1, 8.762.1.2.4.1
beveiligingstoestel, verband tussen de karakteristieken van leiding en 433.1
beveiligingstoestel tegen kortsluiting van leidingen toelichting bij 533.3
beveiligingstoestel tegen kortsluitstroom, kenmerk 434.5
beveiligingstoestel tegen onderspanning 535
beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom 533.2
beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom, achterwege laten 8.783.1.1
beveiligingstoestel tegen overspanning 534
beveiligingstoestel tegen overstroom 533
beveiligingstoestel tegen overstroom, algemeen 533.1
beveiligingstoestel tegen overstroom, definitie 8.27.311
beveiligingstoestel tegen overstroom, IT-stelsel 531.1.3
beveiligingstoestel tegen overstroom, kortsluitstroom toelichting bij 533.3
beveiligingstoestel tegen overstroom, maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen toelichting bij 533.3
beveiligingstoestel tegen overstroom, overbelastingsstroom 533.2
beveiligingstoestel tegen overstroom, TN-stelsel 531.1.1
beveiligingstoestel tegen overstroom, TT-stelsel 531.1.2
beveiligingstoestel voor bescherming tegen indirecte aanraking 532
beveiligingstoestel voor bescherming tegen indirecte aanraking, aardlekbeveiliging 531.2
beveiligingstoestel voor bescherming tegen indirecte aanraking, gestelspanningsbeveiliging 8.531.201
beveiligingstoestel voor bescherming tegen indirecte aanraking, tegen overstroom 532.1
bevoegd persoon toelichting bij 29.1
bewapening, kabel in de grond 8.761.2.3
bewapening, kabel zonder 8.761.4.3
bijbehoren (zie ook leiding en bijbehoren)
bijbehoren, meubilair 713.52.4
bijeenkomstgebouw 8.413.1.1.1.1, 8.718, blad 34 van NPR 5310
bijtend gas, ruimte met 8.754
bijtend stof, ruimte met 8.754
bijtende damp, ruimte met 8.754
bijzonder leidingsysteem 8.761 t.m. 8.763
bijzonder materieel 8.761 t.m. 8.763
bijzondere aardlekstroom 544.3
bijzondere elektrische toepassing 8.781, 8.782
bijzondere installatie 707, 8.773, 8.774
bijzondere omstandigheid 8.751 t.m. 8.758
bijzondere verlichting 8.718.2.1.1
binnen handbereik, definitie (zie handbereik)
binnenberging tabel 8.720X, tabel 8.720Z, blad 24 van NPR 5310
bioscoop 8.718
bioscoop, aardlekbeveiliging 8.718.1.8
bioscoop, noodverlichting 8.718.2.1.2
bioscoop, uitwendige invloed 322.4
bioscoop, verlichting 8.718.1.8
bliksem 321.13, 443
bliksemafleiderinstallatie, aardverbinding 542.5
blikseminstallatie 11.3
boiler toelichting bij 701.55, 8.720.2.1.1, tabel 8.720Y
bollenschuur toelichting bij 8.751.0.1
boormachine toelichting bij 8.554.105
Bouwbesluit toelichting bij 8.718.2.1.1.1, toelichting bij 8.718.2.1.1.2, bijlage B, blad 24 van NPR 5310
bouwelement toelichting bij 26.2
bouwkundige constructie 323, 522.14
bouwkundige constructie met verhoogde kans op brandverspreiding 422.5, 8.752
bouwmateriaal 323.1
bouwterrein 11.1 (zie tijdelijke installatie, zie vochtige ruimte)
bouwterrein, tijdelijke installatie 704
bouwwerk (zie tijdelijke installatie, zie vochtige ruimte)
bouwwerk, indeling blad 24 van NPR 5310
bouwwerk, tijdelijke installatie 704
bovengrondse lijn 11.4, 8.11.4
bovenleiding 11.3
brand, afsluiting voor 528
brand, bescherming tegen 421
brandbaar materiaal, ruimte met 422.3, 8.752
brandbaar materiaal, ruimte van 422.4, 8.752
brandbare vloeistof toelichting bij 464.1
brandblusinstallatie toelichting bij 8.783
brandgevaar toelichting bij 464.1
brandgevaar, ruimte met 422, 8.752
brandgevaarlijk materiaal 422.3, 8.752
brandmeldinstallatie toelichting bij 8.783
brandpomp toelichting bij 8.783
brandpreventieve installatie 8.783
brandpreventieve installatie, preferente groep 8.783.2
brandpreventieve installatie, scheiden 8.783.2
brandpreventieve installatie, schakelen 8.783.2
brandrepressieve installatie 8.783
brandrepressieve installatie, preferente groep 8.783.2
brandrepressieve installatie, scheiden 8.783.2
brandrepressieve installatie, schakelen 8.783
brandstof, bergplaats voor toelichting bij 484.2
brandweerlift toelichting bij 8.783
brandweerschakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
brandweerschakelaar, neoninstallatie 8.773.3.2 t.m. 8.773.3.5, 8.773.4.1 t.m. 8.773.4.3
brandwond 131.3
broeikas (zie vochtige ruimte)
brouwerij (zie vochtige ruimte)
buigzame leiding, aanleg 8.520.500
buigzame leiding, definitie blad 25 van NPR 5310
buigzame leiding, open lucht toelichting bij 8.742.4.2.3
buigzame leiding, sauna 8.703.521.1 b
buigzame metalen beschermslang toelichting bij 522.7.1, toelichting bij 522.8.1.3
buis, aantal bochten toelichting bij 522.8.1.5
buis, aantal draden toelichting bij 522.8.1.5
buis, definitie 26.3
buis, draad in 8.520.200
buitenberging tabel 8.720X, tabel 8.720Z, blad 24 van NPR 5310
buitenleiding, aanleg 8.520.600
buitenleiding, afstand 8.520.603
buitenleiding, definitie blad 25 van NPR 5310
buitenleiding, schakelen blad 37 van NPR 5310
buitenleiding, scheiden blad 37 van NPR 5310
buitenlichtpunt tabel 8.720X
buitenverlichting, aanduiding 714.514
buitenverlichting, beschermingsgraad 714.51
buitenverlichting, spanningsverlies 714.525
buitenverlichting, uitwendige invloed 714.512.2.1
C # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
café, bedrijfsgedeelte 8.720
café, gewone ruimte 8.720
camper toelichting bij 708.1
camper, definitie 708.20.103
camping, definitie 708.20.106
caravan 11.1, toelichting bij 708.1
centrale aardpunt (zie centrale aardrail)
centrale aardpunt, badruimte blad 10 van NPR 5310
centrifuge toelichting bij 463.2
certificaat, inspectie toelichting bij 611.2
chemisch proces toelichting bij 463.1, toelichting bij 464.1
circus, tijdelijke installatie 8.742
classificatie van medisch gebruikte ruimten toelichting bij 710.2.5 710.30
classificatie van stootspanningscategorieën, beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, 443.2
classificatie van stootspanningscategorieën, beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong 443.2
combinatie van beschermingsmaatregelen toelichting bij 410.3
combinatie van motoren, beveiliging tegen kortsluitstroom blad 36 van NPR 5310
combinatie van motoren, beveiliging tegen overbelastingsstroom blad 36 van NPR 5310
communicatie 132.3
computer (zie gegevensverwerkend toestel)
computerinstallatie toelichting bij 464.1
concertgebouw 8.718
concertgebouw, aardlekbeveiliging 8.718.1.8
concertgebouw, noodverlichting 8.718.2.1.2
concertgebouw, verlichting 8.718.1.8
condensatorbatterij 8.721.2.2
condensator, schakelen blad 37 van NPR 5310
condensator, scheiden blad 37 van NPR 5310
conferentieoord blad 24 van NPR 5310
conferentieoord, gewone ruimte 8.720
constructie 251
constructie, bouwkundige 323, 522.14
contact van personen met aarde 322.3
contact van personen met geleidende delen op aardpotentiaal 322.3
contactdoos, buiten 8.754.2.2.3, 8.754.2.2.4
contactdoos, definitie blad 25 van NPR 5310
contactdoos, meubilair 713.1.1
contactleiding, aanleg 8.520.700
contactleiding, definitie blad 25 van NPR 5310
contactleiding, kleur 8.520.705
contactleiding, lift toelichting bij 8.520.706
contactleiding, merken 8.520.705
contactleiding, recreatieterrein toelichting bij 8.520.706
contactleiding, schakelen blad 37 van NPR 5310
contactleiding, scheiden blad 37 van NPR 5310
contactleiding, spoortreintje toelichting bij 8.520.706
contactleiding, tractienet 11.3
contactor, definitie blad 25 van NPR 5310
contactstop, definitie blad 25 van NPR 5310
continu toelaatbare stroom 25.5
coördinatie van beveiliging tegen kortsluitstroom en overbelastingsstroom 435
coördinatie van beveiligingstoestellen 435, 536
coördinatie van beveiligingstoestellen, afzonderlijke beveiligingstoestellen 435.2
coördinatie van beveiligingstoestellen, combinatie aardlekbeveiligingstoestel en beveiligingstoestel tegen overstroom 536.2
coördinatie van beveiligingstoestellen, gemeenschappelijk beveiligingstoestel 435.1
coördinatie van beveiligingstoestellen, selectiviteit 536.1
coördinatie van karakteristieken van leidingen en beveiligingstoestellen 433.1
corrosief gas, aanwezigheid van 321.6, 522.5
corrosieve damp, aanwezigheid van 321.6, 522.5
corrosieve stof, aanwezigheid van 321.6, 522.5
cosmetische behandeling toelichting bij 710.2.2
cv-ketel toelichting bij 701.55, tabel 8.720Z
D # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
D-patroon 8.533.1.3
damp, aanwezigheid van corrosieve 321.6, 522.5
damp, aanwezigheid van verontreinigende 321.6, 522.5
deel, gevaarlijk actief, definitie 23.15
defect, inspectie 612.1
definities 2
deskundig persoon, definitie 29.1
deskundige, laagspannings- toelichting bij 29.1
deugdelijkheid van aansluitingen van leidingen, visuele controle 611.3
deur, elektrisch aangedreven toelichting bij 464.5
deur, geopende toelichting bij 8.553.202.3
deurknop toelichting bij 701.413.1.2.2, toelichting bij 702.413.1.2.2, toelichting bij 8.754.2.2.2
deurkozijn toelichting bij 701.413.1.2.2, toelichting bij 702.413.1.2.2, toelichting bij 8.754.2.2.2
dienstgebouw toelichting bij 708.20.106
dieren 321.9, 522.10.1
diergeneeskundige kliniek toelichting bij 710.1
direct aanrakingsgevaar 131.2.1
directe aanraking, beschermingsmaatregel tegen 410.3.2.1
directe aanraking, bescherming tegen 411, 412
directe aanraking, definitie 23.5
documentatie, medisch gebruikte ruimte 710.514.5
doelmatigheid aardelektrode toelichting bij 542.2.1
dompelpomp toelichting bij 8.706.471.2
doorslagvastheid, meting en beproeving 612.1, 612.8
doorsnede (zie kerndoorsnede)
doorsnede (van leidingen) 132.6
doorvoering, kabel- 522.8, 8.520.301
doos met lasruimte, verzonken toelichting bij 8.526.108
douchecabine, geprefabriceerd 701.1, 701.53 c
doucheruimte 701
draad, aanduiding 514.3
draad, definitie blad 25 van NPR 5310
draad, kleur 514.3
draad in buis, aanleg 8.520.200
draadvormige aardelektrode 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3
draaibank blad 37 van NPR 5310
driegeleidereindgroep, aantal aansluitpunten 8.510.203
driegeleidereindgroep, tweegeleideraftakking 8.510.103
driegeleidereindgroep, verlichtingstoestellen 8.510.207, 8.510.208
driegeleiderstelsel, belasting 8.510.104
drijvende steiger 8.709.52.1.2
droogtrommel (zie wasbehandelingstoestel)
drukkerijmachine blad 37 van NPR 5310
dubbele aardfoutstroom toelichting bij 25.8
dubbele bodem van een schip toelichting bij 706.20.101
dubbele isolatie, definitie 23.19
E # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
eengezinshuis blad 24 van NPR 5310
eerste aanleg 132.12
eerste inspectie 134, 134.2
eerste installatie 134.2
effect, schadelijk 133.4
eigen voedingsbron 313.1.2
eigenaar van de installatie 8.61.1.103
eindgroep, definitie 25.3
eindgroep voor verlichting, medisch gebruikte ruimte 710.55.1
eindsluiting toelichting bij 8.526.108
elektriciteitsbedrijf, verdeelnet openbaar 11.4, 8.11.4
elektrisch aangedreven deur toelichting bij 464.5
elektrisch fornuis 8.720.2.1.1, 8.555.102, tabel 8.720Z
elektrisch handgereedschap, definitie blad 25 van NPR 5310
elektrisch kooktoestel 8.720.2.1.1, 8.555.102, tabel 8.720Z
elektrisch materieel, ander, algemeen 551
elektrisch materieel, bescherming tegen brand 421.1
elektrisch materieel, definitie 27.1
elektrisch materieel, geldige normen 511.1, 8.511.1
elektrisch materieel, installatie algemeen 510
elektrisch materieel, keuze algemeen 510
elektrisch materieel, meubilair 713.1.1, 713.55.1
elektrisch materieel, noodstroominstallatie 564
elektrisch materieel, onderlinge beïnvloeding van 512.1.5
elektrisch materieel, uitwendige invloed bijlage CZ32
elektrisch materieel, van klasse II 413.2
elektrisch materieel, wandcontactdoos voor verplaatsbaar 8.555.103
elektrisch materieel van klasse II, bescherming door 413.2
elektrisch toestel, algemeen 8.554
elektrisch toestel, definitie 8.27.301
elektrisch toestel, verplaatsbaar toestel met elektrische aandrijving 8.554.100
elektrische bedrijfsruimte 8.721
elektrische bedrijfsruimte, afgesloten 8.721.1.2
elektrische bedrijfsruimte, definitie 8.721.0.1
elektrische bedrijfsruimte, noodverlichting 8.721.1.5
elektrische bedrijfsruimte, uitwendige invloed 322.1
elektrische bedrijfsruimte, verlichting 8.721.1.4
elektrische impedantie van het menselijk lichaam 322.2, 701.512.2, 702.512.2
elektrische installatie, definitie 21.1
elektrische installatie, meubilair 713
elektrische leiding blad 25 van NPR 5310
elektrische leiding, wederkerige beïnvloeding van 522.1
elektrische machine, beveiliging tegen kortsluitstroom blad 36 van NPR 5310
elektrische machine, beveiliging tegen overbelastingsstroom blad 36 van NPR 5310
elektrische schok 131.2, 23
elektrische schok, beschermingsmaatregel tegen 410.3
elektrische schok, definitie 23.4
elektrische toepassing, bijzondere 8.781, 8.782
elektrische tractie 11.3
elektrische verbinding 526, 8.526
elektrodeketel toelichting bij 8.550.103
elektrolyseruimte 8.724
elektrolyseruimte, definitie 8.724.0.1
elektromagnetische invloed 321.10
elektromechanische belasting 8.520.901
elektromotor, opwekeenheid aangedreven door een, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
elektrostatisch filter 11.2
elektrostatische invloed 321.10
elektrostatische lading, afvoeren toelichting bij 710.1
elektrotechnische werkzaamheden 132.12
elektrothermische belasting 8.520.901
energiedistributiebedrijf toelichting bij 8.761.4.3
energieomzetter, schakelen blad 37 van NPR 5310
energieomzetter, scheiden blad 37 van NPR 5310
energietransformator, definitie blad 25 van NPR 5310
energietransformator, elektrische bedrijfsruimte 8.721.2.2
endoscoop 710.556.5.2.2.1
escortebeveiliging 434.5.1
essentieel deel van een installatie, definitie 8.710.2.103
expansie-eenheid, definitie blad 25 van NPR 5310
externe voedingsbron 313.1.2
extra isolatie, definitie 23.18
extra lage spanning (ELV), definitie 8.22.102
extra lage spanning (SELV-ketens), bescherming door 411.1
F # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
fabriek toelichting bij 8.722.3.2.1, blad 24 van NPR 5310
fabriek, aardappelmeel- toelichting bij 8.754.0.1
fabriek, aardewerk- toelichting bij 8.751.0.1
fabriek, glas- toelichting bij 8.751.0.1
fabriek, papier- toelichting bij 8.754.0.1
fabriek, proef- toelichting bij 464.1
fabriek, tijdelijke installatie 704
fabriek, veevoeder- toelichting bij 422.3
fabriek, zuivel- toelichting bij 8.754.0.1
fase, beveiliging van de 431.1, 433.4
fase, kerndoorsnede van de 524.1
faseleiding 132.2.2
feestverlichting 8.742.2.1.2, 8.510.206
FELV-keten, algemeen 411.3.1
FELV-keten, bescherming tegen directe aanraking 411.3.2
FELV-keten, bescherming tegen indirecte aanraking 411.3.3
FELV-keten, definitie 8.25.110
filter, elektrostatisch 11.2
flessenvulmachine blad 37 van NPR 5310
fornuis, elektrisch 8.720.2.1.1, 8.555.102, tabel 8.720Z
foutspanning, definitie 8.22.104
foutstroom 131.5
foutstroom, definitie 8.25.104
foutstroomketen, meting en beproeving 612.6.3, bijlage ID612
frequentie 512.1.3
frequentie, tolerantie van de 132.2.3
functionele aarde, definitie 8.24.102
functionele aarding toelichting bij 24.8, 545, 706.471.2
functionele beproeving, meting en beproeving 612.1, 612.9
functionele isolatie toelichting bij 23.17
fundamentele isolatie, definitie 23.17
fysiologisch effect 23.4
FZ-keten (zie FELV-keten)
G # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
galvanisch contact, definitie 8.710.2.102
galvanisch element, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
galvanisch element, noodstroominstallatie 562.1, 8.562.1
gang blad 24 van NPR 5310 (zie ook verkeersruimte)
garage 8.413.1.1.1.1, 8.720.2, tabel 8.720X, blad 34 van NPR 5310
gas, aanwezigheid van corrosief 321.6, 522.5
gas, aanwezigheid van verontreinigend 321.6, 522.5
gasleiding 413.1.2.1, 8.543.2.4, toelichting bij 8.761.4.3
gasontladingslamp 11.2
gasontploffingsgevaar, zone-indeling (zie NPR 7910 en NEN-EN 60079-10)
geaarde nul 132.2.4
gebouw, geprefabriceerd 11.1
gebouw, gezondheidszorgfunctie 710.312.2
gebouw, hoog, uitwendige invloed 322.4, 323.2
gebouw, houten, uitwendige invloed 323.1
gebouw, indeling blad 24 van NPR 5310
gebouw, laag, uitwendige invloed 322.4
gebouw, logies-, bedrijfsgedeelte 8.720
gebouw, niet tot bewoning bestemd 8.720, blad 24 van NPR 5310
gebouw, tot bewoning bestemd 11.1, 8.720, blad 24 van NPR 5310
gebouw, tot industriële doeleinden bestemd 11.1
gebouw, tot openbare doeleinden bestemd 11.1
gebouw, tot zakelijke doeleinden bestemd 11.1
gebouw, voor publiek bestemd 8.718, blad 24 van NPR 5310
gebouwconstructie, medisch gebruikte ruimte 8.710.413.3.101
gebruik overeenkomstig de bestemming 512.1
gecombineerde aardingsvoorziening 546
gecombineerde aardingsvoorziening, PEN-leiding 546.2
gegevensverwerkend toestel 707
gegevensverwerkend toestel, aardlekschakelaar 775.3
gegevensverwerkend toestel, definitie 707.27.101
gegevensverwerkend toestel, laag storingsniveau 707.545.2
geiser toelichting bij 701.55
geïsoleerd opgesteld, medisch gebruikte ruimte 8.710.413.3.101
geldige normen 511.1, 8.511.1
geleidend deel op aardpotentiaal, contact van personen met 322.3
gelijkspanning, nominale 11.2
gelijktijdig aanraakbare geleidende delen, definitie 23.10
gelijktijdigheidsfactor 311
gemakkelijk ontvlambare lak toelichting bij 422.3
gemakkelijk ontvlambare verf toelichting bij 422.3
gemeenschappelijk beveiligingstoestel, beveiliging door een 435.1
generator, elektrische bedrijfsruimte 8.721.2.2
generator, noodstroominstallatie 562.1, 8.562.1
geopende deur toelichting bij 8.553.202.3
gereedschapswerktuig toelichting bij 463.1, toelichting bij 8.510.103
gesloten schakel- en verdeelinrichting, definitie blad 25 van NPR 5310
gestel, metalen 131.2.2
gestel, metalen, definitie 23.2
gestelsluitingsschakelaar, aantal eindgroepen 8.510.209
gestelspanningsbeveiliging 544.2, 8.510.209, 8.531.201, blad 37 van NPR 5310
gestelspanningsbeveiliging, aardingsvoorziening bij 544.2
gestelspanningsbeveiliging, beveiligingstoestel voor bescherming tegen indirecte aanraking 8.531.201
gevaar, brand- toelichting bij 464.1
gevaar, ontploffings- toelichting bij 464.1
gevaar voor ongevallen toelichting bij 463.1, toelichting bij 463.2
gevaar voor ongevallen, transportinrichting toelichting bij 464.5
gevaar voor ongevallen, werktuig toelichting bij 464.5
gevaar voor verwonding door hoge temperatuur 423
gevaarlijk actief deel, definitie 23.15
gevangenis blad 24 van NPR 5310
gewone ruimte 8.720
gewone ruimte, bejaardenoord 8.720
gewone ruimte, café 8.720
gewone ruimte, conferentieoord 8.720
gewone ruimte, definitie 8.720.0.1
gewone ruimte, hotel 8.720
gewone ruimte, in niet tot bewoning bestemd gebouw 8.720
gewone ruimte, internaat 8.720
gewone ruimte, in tot bewoning bestemd gebouw 8.720
gewone ruimte, kantine 8.720
gewone ruimte, logement 8.720
gewone ruimte, logiesgebouw 8.720
gewone ruimte, logiesverblijf 8.720
gewone ruimte, nachtasyl 8.720
gewone ruimte, pensiontehuis 8.720
gewone ruimte, restaurant 8.720
gewone ruimte, seizoenwoonverblijf 8.720
gewone ruimte, woonhuis 8.720
gewone ruimte, woonkeet 8.720
gewone ruimte, woonoord 8.720
gewone ruimte, woonschip 8.720
gewone ruimte, woonwagen 8.720
gewone ruimte, zomerhuisje 8.720
gewoon persoon, definitie 29.3
gezondheidscentrum 710.1
gezondheidszorg, inrichting voor 710.30
gezondheidszorgfunctie, gebouw met een 710.312.2
gezondheidszorggebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
gG-smeltveiligheid toelichting bij 432.1, toelichting bij 433.1, tabel 53X, tabel 53Z
gG-smeltveiligheid, maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen toelichting bij 533.3, tabel 53X, tabel 53Z
glasfabriek toelichting bij 8.751.0.1
glasslijperij toelichting bij 8.754.0.1
gM-smeltveiligheid toelichting bij 432.1
goot, plint- toelichting bij 8.526.108
goot, wand- toelichting bij 8.526.108
graanmaalderij toelichting bij 422.3
graanzolder toelichting bij 422.3
grafietstof toelichting bij 8.751.2.1
grenswaarde van de aanrakingsspanning (UL), definitie 22.4
grenswaarde van de aanrakingsspanning, medisch gebruikte ruimte 710.413.1.1.1
grilloven toelichting bij 8.720.2.1.4
groep, definitie 25.2
groep, licht- 8.510.207, 8.510.209, blad 37 van NPR 5310
groep, preferente, definitie 8.783.0.1
groep, schakelen blad 37 van NPR 5310
groep, scheiden blad 37 van NPR 5310
grondschema 514.5.1, 8.514.5.105
grondschema, definitie blad 25 van NPR 5310
grondschema, schakel- en verdeelinrichting 8.514.5.101
grondverwarming 8.763
grondwerk (zie vochtige ruimte)
grootheid, nominale 22
H # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
hal blad 24 van NPR 5310 (zie ook verkeersruimte)
halfgeleider, bedieningsschakelaar toelichting bij 537.5.2
halfgeleider, noodschakelaar 8.537.4.3
halfgeleider, scheider 537.2.1.3
halfgeleider, werkschakelaar 8.537.3.3
handbereik, definitie 23.11
handgereedschap, definitie 27.5
handgereedschap, elektrisch, definitie blad 25 van NPR 5310
handlamp, definitie blad 25 van NPR 5310
handwiel toelichting bij 8.553.201, toelichting bij 8.553.202.3
harmonische 133.4, toelichting bij 431.2.1, bijlage CC523
heetwaterinstallatie toelichting bij 522.1.2
heetwatertoestel (zie warmwatertoestel)
hefwerktuig toelichting bij 463.2 (zie NEN-EN 60204-1)
hijsinstallatie blad 37 van NPR 5310
hijskabel toelichting bij 8.724.2.1.2
hijskraan (zie NEN 2021)
hindernis, bescherming door 412.3
hindernis, definitie 23.14
hogedrukreiniger toelichting bij 8.554.105
hoge aardlekstroom, definitie 707.25.3
hoge temperatuur, bescherming tegen te 420.1
hoge temperatuur, gevaar voor verwonding door 423
hogere harmonische 133.4, toelichting bij 431.2.1, 524.3, toelichting bij 566.2, bijlage CC523
holle ruimte, definitie 26.2
hoofdaardklem, aardverbinding 542.4
hoofdaardklem, definitie 24.8
hoofdaardrail, aardverbinding 542.4
hoofdaardrail, definitie 24.8
hoofdverdeelinrichting, definitie 710.2.10
hoofdvereffeningsleiding (zie basisvereffeningsleiding)
hoofdvoeding 313.1.2
hoog gebouw, uitwendige invloed 322.4, 323.2
hoogspanningssysteem, beveiliging van een laagspanningsinstallatie tegen een aardfout in een 442
hoogst toelaatbare temperatuur 132.6
hoogst toelaatbare stroom 132.2.3
hoogst toelaatbare stroom (van een leiding), definitie 25.5
hoogte 321.3
hooi, berplaats voor toelichting bij 422.3
hooi, opslagplaats 705.1
hooischuur, uitwendige invloed 322.5
hotel blad 24 van NPR 5310
hotel, bedrijfsgedeelte 8.720
hotel, gewone ruimte 8.720
hotel, uitwendige invloed 322.4
houtbewerkingsinrichting toelichting bij 422.3
houten gebouw, uitwendige invloed 323.1
houtmeelfabriek (zie ruimte met stofontploffingsgevaar)
huisinstallatie, schakelen blad 37 van NPR 5310
huisinstallatie, scheiden blad 37 van NPR 5310
hulpaardelektrode 544.2.1, 544.2.2
hulpstroomketen, definitie blad 25 van NPR 5310
hulpstroomketen, stroomkringschema 8.514.5.104, 8.514.5.108
hulpstroomleiding, aanleg 529
hulpstroomleiding, buigzame, aanleg 8.520.500
hulpstroomleiding, Iz 523.1.2
hydro-unit toelichting bij 8.783
I # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
I2, definitie 25.9
IB, definitie 25.4
Iz, definitie 25.5
Iz in geïsoleerde leiding 523
Iz in geïsoleerde leiding, aanleg 523.1.2
Iz in geïsoleerde leiding, hulpstroomleiding 523.1.2
Iz in geïsoleerde leiding, in de grond gelegd 523.1.2
Iz in geïsoleerde leiding, met kern van ander materiaal toelichting bij 523.1.2
Iz in geïsoleerde leiding, met kern van koper 523.1.2
Iz in geïsoleerde leiding, niet in de grond gelegd 523.1.2
Iz in geïsoleerde leiding, temperatuur toelichting bij 523.1.2
Iz in geïsoleerde leiding, verplaatsbaar 8.523.300
ideële aanrakingsspanning, definitie 22.3
ideële kortsluitstroom 132.2.3, 434.1
ijsvrij houden toelichting bij 8.763
impedantie 132.6
impedantie van een stroomketen met een fout, meting en beproeving 612.6.3, bijlage ID612
impedantie van het menselijk lichaam, elektrische 322.2, 701.512.2, 702.512.2
impedantie van vereffeningsleiding, meting, medisch gebruikte ruimte bijlage NL8.710B
indeling, noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden 352
indeling, zone- 701.32, 702.32, 703.512.2
indeling van gebouwen blad 24 van NPR 5310
indeling van stroomstelsels 312
indirect aanrakingsgevaar 131.2.2
indirecte aanraking 532
indirecte aanraking, beschermingsmaatregel tegen 410.3
indirecte aanraking, bescherming tegen 411, 413
indirecte aanraking, beveiligingstoestel voor bescherming tegen 532
indirecte aanraking, definitie 23.6
industrieel gebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
industriële machine (zie NEN-EN 60204-1)
industrie, textiel- toelichting bij 422.3
inrichting voor gezondheidszorg 710.30
inschakelstroom 133.4
inspectie, algemeen 132.12, 314.1, 340, 61.1, 8.61.1
inspectie, certificaat toelichting bij 611.2
inspectie, defect 612.1
inspectie, definitie 60.1
inspectie, keurmerk toelichting bij 611.2
inspectie, medisch gebruikte ruimte 710.6 8.710.6
inspectie, meting en beproeving 612, 8.612
inspectie, persoon 8.61.1.101
inspectie, rapport 8.61.1.102, 8.61.1.103
inspectie, tekening 61.1.2
inspectie, tekortkoming toelichting bij 611.2, 612.1
inspectie, visuele controle 611
inspectie, voorzorgsmaatregel 61.1.3
installatie, begin van een 704.537, toelichting bij 8.525.101
installatie, bijzondere 707, 8.773, 8.774
installatie, bliksemafleider- 542.5
installatie, brandblus- toelichting bij 8.783
installatie, brandmeld- toelichting bij 8.783
installatie, brandpreventieve 8.783
installatie, brandrepressieve 8.783
installatie, buitenverlichting 714
installatie, computer- toelichting bij 464.1
installatie, elektrische, definitie 21.1
installatie, heetwater- toelichting bij 522.1.2
installatie, hijs- blad 37 van NPR 5310
installatie, kenmerk 21
installatie, laagspannings-, beveiliging tegen een aardfout in een hoogspanningssysteem 442
installatie, neon- 8.773 (zie ook NEN-EN 50107)
installatie, ontruimingsalarm- toelichting bij 8.783
installatie, opbouw van 314
installatie, schrikdraad- 11.3, toelichting bij 705.55 (zie NEN 5237)
installatie, voedingspunt 21.2
installatiegoot toelichting bij 8.720.2.3.3, toelichting bij 8.721.3.3, toelichting bij 8.724.5.2.4, toelichting bij 8.718.2.2.3, toelichting bij 8.758.2.2.3, toelichting bij 8.762.1.4.4.2
installatie in medisch gebruikte ruimte 710)
installatie in ruimte met gasontploffingsgevaar (zie NPR 7910 NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14)
installatie onder verhoogde montagevloer 8.520.511
installatie van elektrisch materieel, algemeen 510
installatie van leidingen en bijbehoren 510
installatie van tractievoertuig 11.3
installatie van vaartuig 11.3
installatie van vliegtuig 11.3
installatie van voertuig 11.3
installatieautomaat (zie vermogenschakelaar)
installatieautomaat 432.1, 432.4, 433.1, tabel 53Y
installatieautomaat, maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen toelichting bij 533.3, tabel 53Y
installatiedraad, definitie blad 25 van NPR 5310
installatiemateriaal 8.550, 8.555, 8.720.2
installatiemateriaal, aansluitmogelijkheden in tot bewoning bestemd gebouw 8.720.2.1
installatiemateriaal, stopcontact 8.555.100
installatiemateriaal, wandcontactdoos voor verplaatsbaar materieel 8.555.103
installatiemethode, meubilair 713.52.4
installatieschema 8.514.5.102, 8.514.5.106
installatieschema, definitie blad 25 van NPR 5310
installatieschema, schakel- en verdeelinrichting 8.514.5.102
installatiesysteem 8.762
installatiesysteem, railkokersysteem 8.762.1
installatietekening 8.514.5.102, 8.514.5.107
installatietekening, definitie blad 25 van NPR 5310
installatiewerkzaamheden 132.7, 134.1.1
internaat blad 24 van NPR 5310
internaat, gewone ruimte 8.720
invloed, elektromagnetische 321.10
invloed, elektrostatische 321.10
invloed, ioniserende 321.10
invloed, seismische 321.12
invloed, thermische 131.3
invloed, uitwendige 21, 512.2, 521
invloed van de omgeving 321, 521.1 (zie ook uitwendige invloed)
invloed van de omgeving, aanwezigheid van corrosieve dampen 321.6, 522.5
invloed van de omgeving, aanwezigheid van corrosieve gassen 321.6, 522.5
invloed van de omgeving, aanwezigheid van corrosieve stoffen 321.6, 522.5
invloed van de omgeving, aanwezigheid van stof 321.5, 522.4
invloed van de omgeving, aanwezigheid van verontreinigende dampen 321.6, 522.5
invloed van de omgeving, aanwezigheid van verontreinigende gassen 321.6, 522.5
invloed van de omgeving, aanwezigheid van verontreinigende stoffen 321.6, 522.5
invloed van de omgeving, aanwezigheid van voorwerpen 321.5, 522.4
invloed van de omgeving, aanwezigheid van water 321.4, 522.3
invloed van de omgeving, bliksem 321.13
invloed van de omgeving, dieren 321.9, 522.10.1
invloed van de omgeving, elektromagnetische 321.10
invloed van de omgeving, elektrostatische 321.10
invloed van de omgeving, hoogte 321.3
invloed van de omgeving, ioniserende 321.10
invloed van de omgeving, mechanische belasting 321.7, 522.6.2, 522.7.1
invloed van de omgeving, omgevingstemperatuur 321.1, 521.1
invloed van de omgeving, plantengroei 321.8, 522.9.1
invloed van de omgeving, schimmelvorming 321.8, 522.9.1
invloed van de omgeving, seismische 321.12, 522.12
invloed van de omgeving, vochtigheidsgraad van de lucht 321.2
invloed van de omgeving, wind 321.14
invloed van de omgeving, zonnestraling 321.11, 522.11.1
ioniserende invloed 321.10
IP-aanduiding blad 27 van NPR 5310
isolatie 23.17 t.m. 23.20
isolatie, bescherming door 412.1
isolatie, PEN-leiding 546.2.2
isolatiebewaking toelichting bij 413.5.1.3
isolatiedefect, spanning bij 22.2, 22.4, 8.22.104
isolatiedefect tussen stelsels met verschillende nominale spanningen 442
isolatiekleur 514.3.1, 8.514.2.101
isolatiekoppeling (zie isolatiestuk)
isolatiekoppeling, medisch gebruikte ruimte 8.710.413.3.101
isolatiestuk figuur 41D
isolatieweerstand 612.3
isolatieweerstand van de installatie, meting en beproeving 612.1, 612.3, 8.612.3
isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden, meting en beproeving 612.1, 612.5
isolerende vloer en wanden, bescherming tegen directe aanraking 413.3
IT-stelsel 312.2.3
IT-stelsel, aanspreekstroom aardlekbeveiliging 531.2.5
IT-stelsel, aardlekbeveiliging 531.2.5
IT-stelsel, bescherming tegen indirecte aanraking 413.1.5
IT-stelsel, beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom 433.4.1
IT-stelsel, beveiligingstoestel tegen overstroom 531.1.3
IT-stelsel, beveiliging van de nul 431.2.2
J # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
jaarbeurs, tijdelijke installatie 8.742
jachthaven 11.1, 8.709
jachthaven, definitie 8.709.20.102
K # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
kabel, definitie blad 25 van NPR 5310
kabel, doorvoering 522.8, 8.520.301
kabel in de grond 8.761
kabel in de grond, aanleg 8.520.400
kabel in de grond, bewapening 8.761.2.3
kabel in de grond, metalen omvlechting 8.761.2.3
kabel niet in de grond, aanleg 529.3
kabel zonder bewapening 8.761.4.3
kabelbaan, definitie 26.7
kabeldragers, definitie 26.9
kabelgoot, definitie 26.4
kabelkanaal, definitie 26.5
kabelkelder toelichting bij 8.522.8.1.6
kabelkoker, definitie blad 25 van NPR 5310
kabelladder, definitie 26.8
kabelschacht, uitwendige invloed 323.2
kabeltunnel toelichting bij 8.522.8.1.6
kabeltunnel, definitie 26.6
kampeerwagen 11.1
kampwinkel toelichting bij 708.20.106
kantine toelichting bij 8.720.0.1, toelichting bij 708.20.106
kantine, bedrijfsgedeelte 8.720
kantine, gewone ruimte 8.720
kantoor blad 24 van NPR 5310
kantoor, tijdelijke installatie 8.742
kantoorgebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
kantoorlokaal toelichting bij 8.720.0.1
kapok, bedrijf, verwerking van toelichting bij 422.3
kapokfabriek (zie ruimte met stofontploffingsgevaar)
karakteristiek van leiding en beveiligingstoestel, verband tussen 433.1
kas 705.1
katoen, bergplaats voor ruwe toelichting bij 422.3
kelder, kabel- 8.522.8.1.6
kenmerk 11.6
kenmerk, algemeen 3
ketelhuis toelichting bij 464.1
kortsluitstroom 434.5
kenmerk van installaties, algemeen 21
kerk blad 24 van NPR 5310
kermis, tijdelijke installatie 8.742
kermisinstallatie 11.1
kerndoorsnede, beschermingsleiding 543.1
kerndoorsnede, vereffeningsleiding 547.1
kerndoorsnede van de fase 524.1
kerndoorsnede van de leiding, meubilair 713.52.3
kerndoorsnede van de nul 524.2
kerndoorsnede van de pool 524.1
kerstboomverlichting 8.742.2.1.2
ketelhuis toelichting bij 464.1
keten, FELV- 411.3
keten, PELV- 411.1
keten, S- 413.5
keten, SELV- 411.1
keten, stroom- 25
keuken toelichting bij 8.720, blad 24 van NPR 5310 (zie ook verblijfsruimte)
keuken, bedrijfs- toelichting bij 464.1, toelichting bij 8.720
keuken, uitwendige invloed 322.5
keukenmeubel tabel 8.720Z
keurmerk, inspectie toelichting bij 611.2
keuze en instelling van beveiligings- en besturingstoestellen, visuele controle 611.3
keuze van elektrisch materieel, algemeen 510
keuze van elektrisch materieel, geldige normen 511.1, 8.511.1
keuze van elektrisch materieel, visuele controle 611.3
keuze van leidingen, visuele controle 611.3
keuze van leidingen en bijbehoren, algemeen 510
keuze van leidingen en bijbehoren, geldige normen 511.1, 8.511.1
keuze van materieel in de installatie, beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen 443.4
keuze van materieel in de installatie, beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong 443.4
kinderbad 702.1
kinderdagverblijf toelichting bij 8.720
kinderdagverblijf, uitwendige invloed 322.1
kippenhok 705.1, toelichting bij 8.751.0.1
klasse 0, materiaal blad 28 van NPR 5310
klasse 0I, materiaal blad 28 van NPR 5310
klasse 0, medisch gebruikte ruimte, definitie 710.2.5
klasse 1, medisch gebruikte ruimte, definitie 710.2.6
klasse 2, medisch gebruikte ruimte, definitie 8.710.2.7
klasse 3, medisch gebruikte ruimte, definitie 8.710.2.101
klasse I, materiaal blad 28 van NPR 5310
klasse II, materiaal blad 28 van NPR 5310
klasse II, bescherming door elektrisch materieel van 413.2
klasse III, materiaal blad 28 van NPR 5310
kleedkamer toelichting bij 8.720.0.1
klemmendoos toelichting bij 8.526.108, toelichting bij 8.526.113
klemmenkast toelichting bij 8.526.108, toelichting bij 8.526.113
kleur, ader 514.3
kleur, contactleiding 8.520.705
kleur, draad 514.3
kleur, isolatie- 514.3.1, 8.514.2.101
kleurensysteem 514.3
kliniek, diergeneeskundige toelichting bij 710.1
kliniek, privé- 710.1
klokpomp toelichting bij 8.706.471.2.3
kneedmachine toelichting bij 463.2
koelingsvoorwaarde 134.1.5
koffiezetmachine toelichting bij 8.720.2.1.4
kooi van Faraday toelichting bij 8.722.3.2.2
kooktoestel, elektrisch 8.720.2.1.1, 8.555.102, tabel 8.720Z
kooktoestel, wandcontactdoos voor 8.555.102
koppelcontactstop, definitie blad 25 van NPR 5310
kortsluitbeveiliging 132.6
kortsluiting 132.6, 132.8
kortsluitstroom 132.7
kortsluitstroom, beveiligingsmaatregel tegen 434.2, 434.3
kortsluitstroom, beveiligingstoestel tegen toelichting bij 533.3
kortsluitstroom, beveiliging tegen 434
kortsluitstroom, coördinatie met beveiliging tegen overbelastingsstroom 435
kortsluitstroom, definitie 25.8
kortsluitstroom, ideële 132.2.3, 434.1
kortsluitstroom, kenmerk van beveiligingstoestel 434.5
kortsluitstroom, maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leiding toelichting bij 533.3
kortsluitvaste transformator blad 36 van NPR 5310
kraan toelichting bij 463.1
kraan-katrijwerk toelichting bij 8.724.2.1.2
kraanhaak toelichting bij 8.724.2.1.2
kruipruimte toelichting bij 706.20.101
kruipruimte, uitwendige invloed 322.3
kunstmatig sterpunt 24.5
kunstpatiënt 8.710.411.100.1 figuur 8.710A
L # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
laadperron, verwarming toelichting bij 8.763
laadvloer, verwarming toelichting bij 8.763
laag gebouw, uitwendige invloed 322.4
laag storingsniveau, gegevensverwerkend toestel 707.545.2
laagspanningsdeskundige toelichting bij 29.1
laagspanningsinstallatie tegen een aardfout in een hoogspanningssysteem, beveiliging van een 442
laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, beperking van de spanning over de isolatie ten gevolge van een aardfout in een hoogspanningssysteem 442.5
laagspanningsopwekeenheid 551
laagspanningsopwekeenheid, toepassingsgebied 551.1
laagspanningsopwekeenheid, accumulator 551.1.2
laagspanningsopwekeenheid, algemene eisen 551.2
laagspanningsopwekeenheid, bescherming tegen directe aanraking 551.3
laagspanningsopwekeenheid, bescherming tegen indirecte aanraking 551.3, 551.4
laagspanningsopwekeenheid, beveiliging tegen overstroom 551.5
laagspanningsopwekeenheid, galvanisch element 551.1.2
laagspanningsopwekeenheid, medisch gebruikte ruimte 8.710.551
laagspanningsopwekeenheid, opwekeenheid aangedreven door een elektromotor 551.1.2
laagspanningsopwekeenheid, opwekeenheid aangedreven door een turbine 551.1.2
laagspanningsopwekeenheid, opwekeenheid aangedreven door een verbrandingsmotor 551.1.2
laagspanningsopwekeenheid, parallel bedrijf met het openbare verdeelnet is niet toegelaten 551.6
laagspanningsopwekeenheid, parallel bedrijf met het openbare verdeelnet is wel toegelaten 551.6
laagspanningsopwekeenheid, zonnepaneel 551.1.2
laboratorium toelichting bij 464.1, toelichting bij 8.722.3.2.1
laboratorium, definitie 8.722.0.1
lade, uitgetrokken toelichting bij 8.553.202.3
lage spanning (SELV-ketens), bescherming door extra 411.1
lak, gemakkelijk ontvlambare toelichting bij 422.3
lakspuiten toelichting bij 422.3
landbouw 705
landbouw, bedrijfsruimte 705
landbouw, bescherming tegen brand 705.422
landbouw, vluchtweg toelichting bij 705.482
landbouwbedrijf 11.1
lascabine 8.781.1
lascabine, lastafel 8.781.1.2.4
lascabine, luchtsysteem 8.781.1.2.5
lascabine in onderwijsinstelling 8.781.1.2.6
lasdoos 8.520.200, 8.526.108, toelichting bij 8.526.108, 8.526.111, 8.526.112, toelichting bij 8.526.113
lasdoos, meergroeps- 8.526.112
lasdop 8.526.106
lasinstallatie 8.781
lasruimte, doos met toelichting bij 8.526.108
lastafel, lascabine 8.781.1.2.4
lastschakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
lastscheider, definitie blad 25 van NPR 5310
leek toelichting bij 29.3
leiding 11.2, 132.2.2
leiding, aanduiding 514.2
leiding, aantal bochten toelichting bij 522.8.1.5
leiding, aanwezigheid van olie toelichting bij 522.5.1
leiding, aard- 542.3
leiding, beschermings- 24, 541, 543
leiding, bijzondere 8.761 t.m. 8.763
leiding, buigzame 8.520.500
leiding, buiten- 8.520.600
leiding, contact- 8.520.700
leiding, definitie blad 25 van NPR 5310
leiding, elektrische 26, blad 25 van NPR 5310
leiding, gas- 413.1.2.1, 8.543.2.4
leiding, Iz in geïsoleerde 523
leiding, maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde toelichting bij 533.3
leiding, maximumtemperatuur van 523.1.1
leiding, PU- toelichting bij 24.5, 413.4, 413.5.3
leiding, PU-, definitie toelichting bij 24.5
leiding, scheiding van niet-elektrische 522.2
leiding, toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde 523
leiding, wasbehandelingstoestel 8.720.2.1.3
leiding, water- 413.1.2.1, 8.543.2.4, toelichting bij 8.761.4.3
leiding, wederkerige beïnvloeding van elektrische 522.1
leiding en beveiligingstoestel, verband tussen karakteristieken 433.1
leiding en bijbehoren, bescherming tegen brand 421.1
leiding en bijbehoren, geldige normen 511.1, 8.511.1
leiding en bijbehoren, installatie algemeen 510
leiding en bijbehoren, uitwendige invloeden 521
leiding en bijbehoren, voorkomen van schadelijke beïnvloeding 522
leiding met kern van ander materiaal, Iz toelichting bij 523.1.2
leiding met kern van koper, Iz 523.1.2
leiding voor gassen, medisch gebruikte ruimte 8.710.413.3.101
leiding voor vloeistoffen, medisch gebruikte ruimte 8.710.413.3.101
leidingaanleg 8.520
leidingaanleg, algemeen 8.520.100
leidingaanleg, buigzame leiding 8.520.500
leidingaanleg, buitenleiding 8.520.600
leidingaanleg, contactleiding 8.520.700
leidingaanleg, draad in buis 8.520.200
leidingaanleg, kabel in de grond 8.520.400, 8.761
leidingaanleg, kabel niet in de grond 8.520.300
leidinggroep toelichting bij 25.2
leidingsysteem 11.2, 132.7
leidingsysteem, definitie 26.1
leidingsysteem, meubilair 713.1.1
lekkage toelichting bij 464.1
lekstroom, definitie 23.8
lekstroom, meting, medisch gebruikte ruimte bijlage NL8.710A
lekstroom, transformator 8.710.413.1.5.101
lichaamsimpedantie 322.2, 701.512.2, 702.512.2
lichtgroep 8.510.207, 8.510.209, blad 37 van NPR 5310
lichtinstallatie 8.510.200
lichtinstallatie, railkokersysteem 8.762.1.4.3
lichtpunt, bedieningsschakelaar 8.720.2.1.2
lichtpunt, minimum aantal tabel 8.720X, tabel 8.720Z
lichttechnische eisen voor noodverlichting (zie NEN-EN 1838)
lichtvoorziening toelichting bij 8.510.201
lift toelichting bij 463.1
lift (zie NEN 1080, NEN 1082, NEN 1083, NEN 1086, NEN 3583, NEN 3584, NEN-EN 81-1)
lift, contactleiding toelichting bij 8.520.706
liftkoker, uitwendige invloed 323.2
liftmachinekamer, noodverlichting 8.774.13
ligplaats, definitie 8.709.20.103
lijn, bovengrondse 11.4, 8.11.4
logement blad 24 van NPR 5310
logement, gewone ruimte 8.720
logiesgebouw, bedrijfsgedeelte 8.720
logiesgebouw, gewone ruimte 8.720
logiesverblijf 11.1, blad 24 van NPR 5310
logiesverblijf, aardlekschakelaar 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
logiesverblijf, gewone ruimte 8.720
lokale vereffeningsleiding (PU-leiding) 413.4
lompen, berplaats voor toelichting bij 422.3
loodmantel, aardelektrode 542.2.1, 542.2.7
looierij toelichting bij 8.754.0.1
losperron, verwarming toelichting bij 8.763
losvloer, verwarming toelichting bij 8.763
lucht, vochtigheidsgraad van de 321.2
luchtsysteem, lascabine 8.781.1.2.5
luchtverwarmingssysteem met gedwongen circulatie 424.1
M # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
maalderij, graan- toelichting bij 422.3
maalmachine toelichting bij 463.2
maatregel tegen brandverspreiding, visuele controle 611.3
machine toelichting bij 463.1
machine, bedrijfsruimte met gevaarlijke toelichting bij 8.510.207
machine, boor- toelichting bij 8.554.105
machine, drukkerij- blad 37 van NPR 5310
machine, flessenvul- blad 37 van NPR 5310
machine, kneed- toelichting bij 463.2
machine, maal- toelichting bij 463.2
machine, roer- toelichting bij 463.2
machine, slijp- toelichting bij 8.554.105
machine, spuitgiet- blad 37 van NPR 5310
machine, werktuig- toelichting bij 8.700.413.1.4.2
magazijn, tijdelijke installatie 8.742
magnetron toelichting bij 8.720.2.1.4
mammografie toelichting bij 710.1
manifestatie toelichting bij 8.718.1.7
markt, tijdelijke installatie 8.742
marktkraam, aansluitleiding 8.742.4.2.11
marktkraam, aansluitpunt 8.742.2.2.2, 8.742.4.1.1
marktkraam, aardlekschakelaar 8.742.2.2.2
marktkraam, tijdelijke installatie 8.742
marktwagen, aansluitleiding 8.742.4.2.11
marktwagen, aansluitpunt 8.742.2.2.2, 8.742.4.1.1
marktwagen, aardlekschakelaar 8.742.2.2.2
marktwagen, tijdelijke installatie 8.742
materiaal, ruimte met brandbaar 422.3, 8.752
materiaal, ruimte van brandbaar 422.4, 8.752
materiaal dat wordt opgeslagen, aard van het 322.5
materiaal dat wordt verwerkt, aard van het 322.5
materieel, bijzonder 8.761 t.m. 8.763
materieel, schakel-, beveiligings- en besturings-, definitie 27.3
materieel, stroomverbruikend, definitie 27.2
materieel, vast bevestigd, definitie 27.7
materieel, vast opgesteld, definitie 27.6
materieel, verplaatsbaar, definitie 27.4
materieel in de installatie, keuze van, beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen 443.4
materieel in de installatie, keuze van, beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong 443.4
materieel van klasse II 413.2, blad 28 van NPR 5310
maximaal toelaatbare temperatuur van onderdelen 423
maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen toelichting bij 533.3
maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen, gG-smeltveiligheid toelichting bij 533.3, tabel 53X, tabel 53Z
maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen, installatieautomaat toelichting bij 533.3, tabel 53Y
maximum opgenomen vermogen 311
maximumtemperatuur van leidingen toelichting bij 434.5.2, 523.1.1
mechanische belasting 321.7, 522.6.2, 522.7.1
mechanische belasting, andere 321.7.3, 522.8
mechanische belasting, stootbelasting 321.7.1, 522.6.2
mechanische belasting, trilling 321.7.2, 522.7.1
mammografie toelichting bij 710.1
medisch elektrisch toestel, definitie 710.2.3
medisch elektrische scheiding (MES), definitie 8.710.2.11
medisch gasafnamepunt 710.512.2.1 8.710.512.2.1
medisch gebruikte ruimte, aanvullende potentiaalvereffening 710.413.1.6 8.710.413.1.6
medisch gebruikte ruimte, aardrail 8.710.547.200 8.710.55.200
medisch gebruikte ruimte, classificatie toelichting bij 710.2.5 710.30
medisch gebruikte ruimte, definitie 710.2.1
medisch gebruikte ruimte, documentatie 710.514.5
medisch gebruikte ruimte, eindgroep voor verlichting 710.55.1
medisch gebruikte ruimte, gebouwconstructie 8.710.413.3.101
medisch gebruikte ruimte, geïsoleerd opgesteld 8.710.413.3.101
medisch gebruikte ruimte, grenswaarde van de aanrakingsspanning 710.413.1.1.1
medisch gebruikte ruimte, inspectie 710.6 8.710.6
medisch gebruikte ruimte, isolatiekoppeling 8.710.413.3.101
medisch gebruikte ruimte, laagspanningsopwekeenheid 8.710.551
medisch gebruikte ruimte, leiding voor gassen 8.710.413.3.101
medisch gebruikte ruimte, leiding voor vloeistoffen 8.710.413.3.101
medisch gebruikte ruimte, noodaggregaat toelichting bij 8.710.551
medisch gebruikte ruimte, noodverlichting 710.556.7.5
medisch gebruikte ruimte, ontploffingsrisico 710.512.2.1
medisch gebruikte ruimte, schakelaar 710.512.2.1 8.710.512.2.1
medisch gebruikte ruimte, schema 710.514.5
medisch gebruikte ruimte, vereffeningsleiding 8.710.547
medisch gebruikte ruimte, vereffeningspunt 8.710.547.100
medisch gebruikte ruimte, wandcontactdoos 710.512.2.1 8.710.512.2.1 8.710.413.1.5.102 8.710.55.100
medische praktijk 710.1
medische voedingseenheid toelichting bij 710.1
meelfabriek, uitwendige invloed 322.5
meer dan één voeding blad 37 van NPR 5310
meergezinshuis blad 24 van NPR 5310
meergroepslasdoos 8.526.112
meergroepstrekdoos 8.526.112
meet- en beproevingsmethode, voorkeur 612.1
meetinstrument, ruimte met verplaatsbaar 8.722.3
meetopstelling, definitie 8.722.0.2
melkcaroussel toelichting bij 8.510.207
melkopslagtank, ruimte met 705.1
melkstal 705.1
menselijk lichaam, elektrische impedantie van het 322.2, 701.512.2, 702.512.2
MES-keten, transformator voor 710.512.1.1
MES-keten 710.413.1.5
mespatroon blad 25 van NPR 5310
mespatroonhouder 8.533.1.3
meststof, opslagplaats voor 705.1
mesveiligheid blad 25 van NPR 5310
metalen beschermslang, buigzame toelichting bij 522.7.1, toelichting bij 522.8.1.3
metalen gestel 131.2.2
metalen gestel, definitie 23.2
metalen omhulsel, verplaatsbare leiding 8.520.510
metalen omvluchting, kabel in de grond 8.761.2.3
meting, impedantie van vereffeningsleiding, medisch gebruikte ruimte bijlage NL8.710B
meting, lekstroom, medisch gebruikte ruimte bijlage NL8.710A
meting en beproeving, aansluiting van enkelpolige schakelaars 612.1, 612.7
meting en beproeving, aanspreekstroom van aardlekschakelaars 612.6.1, bijlage IB612
meting en beproeving, aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode 612.6.2, bijlage IC612
meting en beproeving, automatische afschakeling van de voeding 612.1, 612.2
meting en beproeving, bescherming door PELV-ketens 612.4.2
meting en beproeving, bescherming door SELV-ketens 612.4.1
meting en beproeving, bescherming door S-ketens 612.4.3
meting en beproeving, bescherming door veilige scheiding van stroomketens 612.1, 612.4
meting en beproeving, definitie 60.3
meting en beproeving, doorslagvastheid 612.1, 612.8
meting en beproeving, functionele beproeving 612.1, 612.9
meting en beproeving, impedantie van een stroomketen met een fout 612.6.3, bijlage ID612
meting en beproeving, inspectie 612, 8.612
meting en beproeving, isolatieweerstand van de installatie 612.1, 612.3, 8.612.3
meting en beproeving, isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden 612.1, 612.5
meting en beproeving, ononderbroken zijn van beschermings-, aard-, basis- en aanvullende vereffeningsleidingen 612.1, 612.2
meting en beproeving, ononderbroken zijn van de nul 8.612.1
meting en beproeving, PU-leiding 8.612.4.3
meting en beproeving, ruimte bestemd voor 8.722
meubilair 713
meubilair, bijbehoren 713.52.4
meubilair, contactdoos 713.1.1
meubilair, definitie 713.27.101
meubilair, elektrisch materieel 713.1.1, 713.55.1
meubilair, elektrische installatie 713
meubilair, installatiemethode 713.52.4
meubilair, kerndoorsnede van leidingen 713.52.3
meubilair, leidingsysteem 713.1.1
meubilair, verbinding met de vaste installatie 713.52.1
meubilair, verlichtingsarmatuur 713.1.1, 713.55.1
middenleiding 132.2.4
mijn 11.3
minimum aantal lichtpunten tabel 8.720X, tabel 8.720Z
minimum aantal wandcontactdozen tabel 8.720X, tabel 8.720Z
mof toelichting bij 8.526.108
mogelijkheden tot ontruimen in noodsituaties 322.4, 8.700.100.1
montage, wijze van (zie leidingaanleg)
montagevloer, installatie onder verhoogde toelichting bij 8.522.8.1.6, 8.520.511
monument, verlichting 714.11.2
motor, aanloopstroom toelichting bij 533.2
motor, bediening 465.3
motor, combinatie met andere blad 36 van NPR 5310
motor, opwekeenheid aangedreven door een elektro-, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
motor, opwekeenheid aangedreven door een verbrandings-, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
motor, schakelen blad 37 van NPR 5310
motor, scheiden blad 37 van NPR 5310
motorvoertuig 11.3
MRI (zie MR-onderzoek)
MR-onderzoek toelichting bij 710.1
museum blad 24 van NPR 5310
N # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
nachtasyl blad 24 van NPR 5310
nachtasyl, gewone ruimte 8.720
nachtverblijf (zie gewone ruimte)
nauwe geleidende ruimte 706
nauwe geleidende ruimte, beschermingstransformator toelichting bij 706.471.2
nauwe geleidende ruimte, definitie 8.706.20.101
nauwe geleidende ruimte, functionele aarding 706.471.2
nauwe geleidende ruimte, uitwendige invloed 322.3
nauwe geleidende ruimte, verplaatsbaar materieel 706.471.2, 8.706.471.2.3
nauwe geleidende ruimte, verplaatsbare voeding 706.471.2
nauwe ruimte (zie 706 en 706.20.101)
neoninstallatie 8.773 (zie ook NEN-EN 50107)
neoninstallatie, brandweerschakelaar 8.773.3.2 t.m. 8.773.3.5
neoninstallatie, definitie 8.21.102
neontoestel 8.773
neontoestel, definitie blad 25 van NPR 5310
niet-elektrotechnische werkzaamheden, uitschakelen ten behoeve van 463
niet-elektrotechnische werkzaamheden, uitschakelen ten behoeve van, definitie 28.2
niet tot bewoning bestemd gebouw 8.720, blad 24 van NPR 5310
nominale grootheid 22
nominale spanning (Un), definitie 22.1
nominale wisselspanning 11.2
noodaggregaat, medisch gebruikte ruimte toelichting bij 8.710.551
noodmaatregel 132.9
noodschakelaar 464, 537.4
noodschakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
noodschakelaar, halfgeleider 8.537.4.3
noodstop, definitie 28.4
noodstopschakelaar 464.5
noodstopschakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
noodstroominstallatie, accumulator 562.1, 8.562.1
noodstroominstallatie, afzonderlijke voeding 562.1, 562.4, 8.562.1
noodstroominstallatie, elektrisch materieel 564
noodstroominstallatie, galvanisch element 562.1, 8.562.1
noodstroominstallatie, generator 562.1, 8.562.1
noodstroominstallatie, parallelbedrijf van voedingsbronnen 565, 566
noodstroominstallatie, proefbedrijf 8.561.3
noodstroominstallatie, terugvoeding toelichting bij 8.561.3
noodstroominstallatie, voedingsbron 313.2, 562
noodstroominstallatie, voedingsnet 563
noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden, algemeen toelichting bij 351, 561
noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden, definitie 21.5, 8.21.5
noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden, elektrisch materiaal 564
noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden, indeling 352
noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden, parallelbedrijf van voedingsbronnen 565, 566
noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden, voedingsbron 562
noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden, voedingsnet 563
nooduitschakeling, definitie 28.3
noodverlichting 8.774
noodverlichting, bioscoop 8.718.2.1.2
noodverlichting, concertgebouw 8.718.2.1.2
noodverlichting, elektrische bedrijfsruimte 8.721.1.5
noodverlichting, lichttechnische eisen (zie NEN-EN 1838)
noodverlichting, liftmachinekamer 8.774.13
noodverlichting, medisch gebruikte ruimte 710.556.7.5
noodverlichting, projectieafdeling 8.774.13
noodverlichting, regieruimte 8.774.13
noodverlichting, schakel- en verdeelinrichting 8.774.13
noodverlichting, schouwburg 8.718.2.1.2
noodverlichting, verlichtingssterkte 8.774
noodverlichting, voor publiek bestemd gebouw 8.718.2.1.2
noodverlichting, voorschrijven toelichting bij 8.774.1
noodverlichting, waar aanbrengen 8.774.13
noodvoeding 132.4, 313.1.2
noodvoedingsbron toelichting bij 21.5
nul, belasting (zie ook bijlage CC523)
nul, beveiliging van de 431.2
nul, definitie 21.3
nul, kerndoorsnede van de 524.2
nul, potentiaal van de toelichting bij 461.2
nul, schakelen van de 431.3
nulleiding 132.2.2
nulspanningsbeveiliging 445, 465.3, 535
nulspanningsschakelaar 445, 535
O # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
object, verlichting 714.11.2
olieraffinaderij, uitwendige invloed 322.5
omgeving, invloed van de (zie invloed van de omgeving)
omgevingsinvloed 133.3
omgevingstemperatuur 321.1, 521.1
omgevingstemperatuur, definitie 21.4
omhulsel, bescherming door 412.2
omhulsel, definitie 23.12
omstandigheid, bijzondere 8.751 t.m. 8.758
omvlechting, metalen, kabel in de grond 8.761.2.3
onbeschermde meetopstelling, definitie 8.722.0.4
onbeschermde meetopstelling, in onderwijsinstelling 8.722.4
onbeschermde proefopstelling, definitie 8.722.0.4
onbeschermde proefopstelling, in onderwijsinstelling 8.722.4
onderwijsgebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
onderwijsinstelling 8.722.4
onderwijsinstelling, lascabine 8.781.1.2.6
onderwijsinstelling, ruimte bestemd voor meting en beproeving 8.722.4
onderdeel, maximaal toelaatbare temperatuur 423
onderhoud, algemeen 132.10, 132.12, 314.1, 340
onderlinge beïvnvloeding van elektrisch materieel 512.1.5
onderspanning 132.8
onderspanning, beveiligingstoestel tegen 535
onderwijsinstelling, lascabine 8.781.1.2.6
onderwijsinstelling, ruimte bestemd voor meting en beproeving 8.722.4
ongeval, gevaar voor toelichting bij 463.1, toelichting bij 463.2
ongeval, gevaar voor, transportinrichting toelichting bij 464.5
ongeval, gevaar voor, werktuig toelichting bij 464.5
ononderbroken zijn van beschermings-, aard-, basis- en aanvullende vereffeningsleidingen, meting en beproeving 612.1, 612.2
ononderbroken zijn van de nul, meting en beproeving 8.612.1
ontbranding 131.3
ontlading, atmosferische 131.6, 443
ontploffingsgevaar toelichting bij 464.1
ontploffingsrisico, medisch gebruikte ruimte 710.512.2.1
ontruiming in noodsituaties, mogelijkheden van 322.4
ontruimingsalarminstallatie toelichting bij 8.783
ontstekingsketen 11.2
ontwerp 132, 133.2
ontwerpstroom van een stroomketen(IB), definitie 25.4
onweer (zie atmosferische ontlading, zie bliksem)
opblaashal, uitwendige invloed 323.2
opbouw van installatie 314
open ruimte onder afdak (zie vochtige ruimte)
open ruimte onder overkapping (zie vochtige ruimte)
openbaar elektriciteitsbedrijf 11.4, 8.11.4
openbaar verdeelnet, parallel bedrijf van een laagspanningsopwekeenheid is niet toegelaten 551.6
openbaar verdeelnet, parallel bedrijf van een laagspanningsopwekeenheid is wel toegelaten 551.6
openbare ruimte, verlichting 714.11.2
openbare verlichting 11.3 (zie ook 714)
operatielamp 710.556.5.2.2.1
ophanghaak toelichting bij 701.413.1.2.2, toelichting bij 702.413.1.2.2, toelichting bij 8.754.2.2.2
opslag, papier- toelichting bij 422.3
opslagplaats voor hooi 705.1
opslagplaats voor meststoffen 705.1
opslagplaats voor stro 705.1
opstelling patroonhouders 533.1.1
opwekeenheid aangedreven door een elektromotor, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
opwekeenheid aangedreven door een turbine, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
opwekeenheid aangedreven door een verbrandingsmotor, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
opwekkingsinstallatie 11.4, 8.11.4
overbelasting 132.8
overbelastingsstroom 433.2, 433.3, 433.4
overbelastingsstroom, beveiligingsmaatregel tegen 433.2, 433.3, 433.4
overbelastingsstroom, beveiligingstoestel tegen 533.2
overbelastingsstroom, beveiliging tegen 433
overbelastingsstroom, coördinatie met beveiliging tegen kortsluitstroom 435
overbelastingsstroom, definitie 25.7
overkapping, open ruimte onder (zie vochtige ruimte)
overloop (zie verkeersruimte)
overspanning 131.6, 132.8, 133.2.1
overspanning, beveiligingsmaatregel tegen toelichting bij 443.3.1.2
overspanning, beveiligingstoestel tegen 534
overspanning, beveiliging tegen 534
overspanning, transiënte 443.2
overspanning als gevolg van schakelhandelingen, beveiliging tegen 443
overspanning als gevolg van schakelhandelingen, beveiliging tegen, classificatie van stootspanningscategorieën 443.2
overspanning als gevolg van schakelhandelingen, beveiliging tegen, keuze van materieel in de installatie 443.4
overspanning als gevolg van schakelhandelingen, beveiliging tegen, voorziening voor overspanningsbeveiliging 443.3
overspanning van atmosferische oorsprong, beveiliging tegen 443
overspanning van atmosferische oorsprong, beveiliging tegen, classificatie van stootspanningscategorieën 443.2
overspanning van atmosferische oorsprong, beveiliging tegen, keuze van materieel in de installatie 443.4
overspanning van atmosferische oorsprong, beveiliging tegen, voorziening voor overspanningsbeveiliging 443.3
overspanningsafleider 11.3
overspanningsbeveiliging, voorziening voor, beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong 443.3
overspanningsbeveiliging, voorziening voor, beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen 443.3
overstroom 131.4, 132.8
overstroom, beperking van de 436
overstroom, beveiliging tegen 431
overstroom, beveiligingstoestel tegen 532.1, 8.553
overstroom, definitie 25.6
overstroombeveiliging 432.4
overstroombeveiliging, aardingsvoorziening bij 544.1
overstroomdetectie, definitie 25.10
P # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
paniek, vee 705.537
papierfabriek toelichting bij 8.754.0.1
papieropslag toelichting bij 422.3
papierverwerkende industrie, uitwendige invloed 322.5
parallel bedrijf met het openbare verdeelnet is niet toegelaten, laagspanningsopwekeenheid 551.6
parallel bedrijf met het openbare verdeelnet is wel toegelaten, laagspanningsopwekeenheid 551.6
parallelbedrijf van voedingsbronnen, noodstroominstallatie 565, 566
parallel geschakelde leidingen, beveiliging tegen kortsluitstroom 434.4
parallel geschakelde leidingen, beveiliging tegen overbelastingsstroom 433.6
park, verlichting 714.11.2
parkeergarage, verwarming toelichting bij 8.763
patiënt, definitie 710.2.2
patiënt, kunst- 8.710.411.100.1 figuur 8.710A
patiëntendeel, definitie 710.2.4
patiëntengebied, definitie 8.710.2.9
patiëntengebied, voorbeeld figuur 710A
PE 24.5
PE-leiding (zie beschermingsleiding)
PELV-keten 411.1
PEN-leiding 546.2
PEN-leiding, belasting (zie ook bijlage CC523)
PEN-leiding, definitie 24.6
PEN-leiding, isolatie 546.2.2
pensiontehuis, gewone ruimte 8.720
perilex, wandcontactdoos van het systeem toelichting bij 8.413.1.1.1.1, toelichting bij 8.413.1.1.1.2, 8.555.102
persoon, bekwaamheid van 322.1
persoon, bevoegd toelichting bij 29.1
persoon, contact met aarde 322.3
persoon, contact met geleidende delen op aardpotentiaal 322.3
persoon, deskundig, definitie 29.1
persoon, gewoon, definitie 29.3
persoon, inspectie 8.61.1.101
persoon, voldoend onderricht, definitie 29.2
pers, rotatie- toelichting bij 463.2
PET-onderzoek toelichting bij 710.1
pierenbad (zie zwembad)
plaats van het beveiligingstoestel, beveiligingsmaatregel tegen kortsluitstroom 434.2
plaats van het beveiligingstoestel, beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom 433.2
plantengroei 321.8, 522.9.1
pleziervaartuig, definitie 8.709.20.101
plintgoot toelichting bij 8.526.108, toelichting bij 8.720.2.3.3, toelichting bij 8.721.3.3, toelichting bij 8.724.5.2.4, toelichting bij 8.718.2.2.3, toelichting bij 8.758.2.2.3, toelichting bij 8.762.1.4.4.2
poetskatoen, bergplaats voor toelichting bij 422.3
polikliniek 710.1
pomp toelichting bij 463.1
pomp, dompel- toelichting bij 8.706.471.2.3
pomp, klok- toelichting bij 8.706.471.2.3
pomp, riool- toelichting bij 8.700.413.1.4.2
pompstation toelichting bij 464.1
pool, kerndoorsnede van de 524.1
portaal blad 24 van NPR 5310 (zie verkeersruimte)
postkantoor blad 24 van NPR 5310
potentiaalvereffening, aanvullende 413.1.6
potentiaalvereffening, aanvullende, aardlekschakelaar 413.1.6.2
potentiaalvereffening, definitie 24.9
potentiaalvereffening, voorbeeld bijlage NL8.710C
potentiaalvereffeningsleiding, definitie 24.10
potentiaalversleping 23.3
preferente groep 8.718.1.6, 8.783.2
preferente groep, brandpreventieve installatie 8.783.2
preferente groep, brandrepressieve installatie 8.783.2
preferente groep, definitie 8.783.0.1
privékliniek 710.1
proces, chemisch toelichting bij 463.1, toelichting bij 464.1
proefbedrijf, noodstroominstallatie 8.561.3
proeffabriek toelichting bij 464.1
proefopstelling, definitie 8.722.0.3
productnorm 11.2, 11.5
projectieafdeling, definitie 8.718.0.2
projectieafdeling, noodverlichting 8.774.13
PU-leiding 413.4, 413.5.3
PU-leiding, definitie toelichting bij 24.5
PU-leiding, meting en beproeving 8.612.4.3
publiek, toegankelijke ruimte 8.718.1.8
R # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
raadhuis blad 24 van NPR 5310
raamkozijn toelichting bij 701.413.1.2.2, toelichting bij 702.413.1.2.2, toelichting bij 8.754.2.2.2
radiostoring 11.3
rail, definitie blad 25 van NPR 5310
railkoker, bereikbaarheid beveiligingstoestel 8.762.1.2.3.1, 8.762.1.2.4.1
railkoker, coördinatie van karakteristieken 8.762.1.2.3.2
railkoker, definitie blad 25 van NPR 5310
railkoker, expansie-eenheid toelichting bij 8.762.1.4.1.5
railkoker, schakel- en verdeelinrichting 8.762.1.3.1
railkokereenheid, definitie blad 25 van NPR 5310
railkokergroep toelichting bij 25.2
railkokersysteem 8.762.1
railkokersysteem, definitie blad 25 van NPR 5310
railkokersysteem, lichtinstallatie 8.762.1.4.3
rapport, inspectie 8.61.1.102, 8.61.1.103
reclameverlichting 8.510.206
recreatieterrein 11.1, 708 (zie camping)
recreatieterrein, contactleiding toelichting bij 8.520.706
recreatieterrein, definitie 708.20.106
recreatievaartuig 11.1, 11.3
regieruimte, noodverlichting 8.774.13
reparatie 132.10, 132.12
reservevoeding 313.1.2
reservevoeding, definitie 21.6
restaurant, bedrijfsgedeelte 8.720
restaurant, gewone ruimte 8.720
reststroom, definitie 23.9
ringaarding 542.2.2
rioolpomp toelichting bij 8.700.413.1.4.2
roermachine toelichting bij 463.2
roltrap toelichting bij 463.1
rotatiepers toelichting bij 463.2
ruimte, accu- vervallen (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14)
ruimte, bad- 701
ruimte, douche- 701
ruimte, elektrische bedrijfs- 8.721
ruimte, elektrolyse- 8.724
ruimte, gewone 8.720, 8.720.0.1
ruimte, holle, definitie 26.2
ruimte, kruip- toelichting bij 706.20.101
ruimte, nauwe (zie 706 en 706.20.101)
ruimte, nauwe geleidende 706
ruimte, nauwe geleidende, beschermingstransformator toelichting bij 706.471.2
ruimte, stoffige 8.751
ruimte, toneel-, definitie 8.718.0.1
ruimte, vochtige 8.754
ruimte, voor publiek toegankelijke 8.718.1.8
ruimte bestemd voor meting en beproeving 8.722
ruimte bestemd voor meting en beproeving, in onderwijsinstellingen 8.722.4
ruimte bestemd voor meting en beproeving, met verplaatsbare meetinstrumenten 8.722.3
ruimte bestemd voor vee 705.413.1, 705.413.1.2.2
ruimte boven verlaagd plafond toelichting bij 8.520.508
ruimte met bijtende dampen 8.754
ruimte met bijtende dampen, definitie 8.754.0.2
ruimte met bijtende gassen 8.754
ruimte met bijtende gassen, definitie 8.754.0.2
ruimte met bijtende stoffen 8.754
ruimte met bijtende stoffen, definitie 8.754.0.2
ruimte met brandgevaar 422, 8.752
ruimte met brandgevaar, bouwkundige constructies met verhoogde kans op brandverspreiding 422.5, 8.752
ruimte met brandgevaar, met brandgevaarlijk materiaal 422.3, 8.752
ruimte met brandgevaar, van brandgevaarlijk materiaal 422.4, 8.752
ruimte met gasontploffingsgevaar, installatie (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14)
ruimte met melkopslagtanks 705.1
ruimte met sauna 703
ruimte met stofontploffingsgevaar (zie NEN-EN 50281-1-2)
ruimte met vaste bestemming 701, 702, 8.721 t.m. 8.724
ruimte met veevoederinstallatie 705.1
ruimte met vocht 701, 702
ruimte met vocht, badkamer 701
ruimte met vocht, badruimte 701
ruimte met vocht, douche 701
ruimte met vocht, zwembad 702
ruimte met zware mechanische stootbelasting 8.758
ruimte met zware mechanische stootbelasting, definitie 8.758.0.1
ruimte met zwembassin 702
ruimteverwarmingstoestel, bescherming tegen brand 421.2
S # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
S-keten 413.5
S-keten, beschermingstransformator 413.5.1.1
S-keten, isolatieniveau 413.5.1.3
S-keten, lengte toelichting bij 413.5.1
S-keten, nominale spanning 413.5.1.2
S-keten, stopcontact 413.5.3.2
S-keten, voedingsbron 413.5.1.1
sauna, buigzame leiding 8.703.521.1 b
sauna, definitie 703.20.101
sauna, ruimte met 703
sauna, verplaatsbare leiding 8.703.521.1 b
sauna, wandcontactdoos 703.53
saunakachel 703.512.2, 703.53
schadelijk effect 133.4
schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel, definitie 27.3
schakel- en verdeelinrichting 8.553
schakel- en verdeelinrichting, algemeen 8.553.100
schakel- en verdeelinrichting, bedrading toelichting bij 523
schakel- en verdeelinrichting, bescherming 8.553.301
schakel- en verdeelinrichting, bescherming tegen brand 421.4
schakel- en verdeelinrichting, definitie 8.27.201
schakel- en verdeelinrichting, elektrische bedrijfsruimte toelichting bij 8.721.0.1
schakel- en verdeelinrichting, gesloten, definitie blad 25 van NPR 5310
schakel- en verdeelinrichting, grondschema 8.514.5.101
schakel- en verdeelinrichting, installatieschema 8.514.5.102
schakel- en verdeelinrichting, markeren 8.553.101
schakel- en verdeelinrichting, noodverlichting 8.774.13
schakel- en verdeelinrichting, railkoker 8.762.1.3.1
schakel- en verdeelinrichting, schakelen blad 37 van NPR 5310
schakel- en verdeelinrichting, scheiden blad 37 van NPR 5310
schakel- en verdeelinrichting, toegang 8.553.203
schakel- en verdeelinrichting, toegankelijkheid 8.553.102
schakel- en verdeelinrichting, verlichting 8.553.102
schakel- en verdeelinrichting, vluchtweg 8.553.202
schakel- en verdeelinrichting, vrije ruimte 729.412.6, 8.553.201, 8.729.412.6
schakelaar 537
schakelaar, aansluiting van enkelpolige, meting en beproeving 612.1, 612.7
schakelaar, algemeen 530, 537.1
schakelaar, bedienings- 465, 537.5
schakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
schakelaar, medisch gebruikte ruimte 710.512.2.1 8.710.512.2.1
schakelaar, nood- 464, 537.4
schakelaar, nulspannings- 445, 535
schakelaar, uitgereden toelichting bij 8.553.202.3
schakelaar, werk- 463, 537.3
schakelbord (zie schakel- en verdeelbord)
schakelen 460, 461, 462
schakelen, brandpreventieve installatie 8.783.2
schakelen, brandrepressieve installatie 8.783
schakelen, buitenleiding blad 37 van NPR 5310
schakelen, condensator blad 37 van NPR 5310
schakelen, contactleiding blad 37 van NPR 5310
schakelen, energieomzetter blad 37 van NPR 5310
schakelen, groepen blad 37 van NPR 5310
schakelen, motor blad 37 van NPR 5310
schakelen, niet-elektrotechnische werkzaamheden 28.2
schakelen, schakel- en verdeelinrichting blad 37 van NPR 5310
schakelen, transformator blad 37 van NPR 5310
schakelen, tweegeleidereindgroep blad 37 van NPR 5310
schakelen, verbruikend toestel blad 37 van NPR 5310
schakelen, viergeleidereindgroep blad 37 van NPR 5310
schakelen en stoppen in noodgevallen 464
schakelen van de nul 431.3
schakelen voor bediening 465
schakelhandeling 131.6, 133.4
schakelinrichting (zie schakel- en verdeelinrichting)
schakelrek (zie schakel- en verdeelrek)
schakeltoestel 132.10
schakelverschijnsel 443
scharnier toelichting bij 701.413.1.2.2, toelichting bij 702.413.1.2.2, toelichting bij 8.754.2.2.2
scheerwandcontactdoos 701.53 b
scheiden 460, 461, 462
scheiden, brandpreventieve installatie 8.783.2
scheiden, brandrepressieve installatie 8.783.2
scheiden, buitenleiding blad 37 van NPR 5310
scheiden, condensator blad 37 van NPR 5310
scheiden, contactleiding blad 37 van NPR 5310
scheiden, definitie 28.1
scheiden, energieomzetter blad 37 van NPR 5310
scheiden, groepen blad 37 van NPR 5310
scheiden, motor blad 37 van NPR 5310
scheiden, schakel- en verdeelinrichting blad 37 van NPR 5310
scheiden, transformator blad 37 van NPR 5310
scheiden, tweegeleidereindgroep blad 37 van NPR 5310
scheiden, verbruikend toestel blad 37 van NPR 5310
scheiden, viergeleidereindgroep blad 37 van NPR 5310
scheider 537
scheider, algemeen 530, 537.1
scheider, definitie blad 25 van NPR 5310
scheider, halfgeleider 537.2.1.3
scheider, last-, definitie blad 25 van NPR 5310
scheiding van niet-elektrische leidingen 522.2
scheiding van wisselstroomketens (S-ketens), veilige 413.5
scheltransformtor 8.552.101
schema, aanduiding 514.5, 8.514.5
schema, grond- 514.5.1, 8.514.5.105
schema, installatie- 8.514.5.102, 8.514.5.106
schema, medisch gebruikte ruimte 710.514.5
schema, symbolen 514.5, 8.514.5
schilderswerkplaats toelichting bij 422.3
schimmelvorming 321.8, 522.9.1
schip, dubbele bodem van een toelichting bij 706.20.101
schip, installatie 11.1, 11.3
schip, tijdelijke installatie 704
schok, elektrische 131.2, 23
schokstroom, definitie 23.7
schone aarde 707.545.2.2
schone aarde, definitie 707.24.101
school toelichting bij 8.722.3.2.1
school, lascabine 8.781.1.2.6
school voor speciaal onderwijs 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
schoolgebouw toelichting bij 8.720
schoollokaal toelichting bij 8.720.0.1
schouwburg 8.718
schouwburg, aardlekbeveiliging 8.718.1.8
schouwburg, noodverlichting 8.718.2.1.2
schouwburg, verlichting 8.718.1.8
schrikdraadinstallatie 11.3, toelichting bij 705.55 (zie NEN 5237)
schuur 8.720, tabel 8.720X, blad 24 van NPR 5310
seismische invloed 321.12, 522.12
seizoenwoonverblijf (zie logiesverblijf)
selectiviteit, coördinatie van beveiligingstoestellen 536.1
SELV-keten 411.1
SELV-keten, definitie 8.25.108
SELV-keten, stopcontact 411.1.3.3
SELV-keten, veiligheidstransformator 411.1.2.1
serviceflat blad 24 van NPR 5310
signalering 132.3
signaleringsinstallatie 11.2
silo blad 24 van NPR 5310
slaapkamer toelichting bij 8.720.0.1 (zie ook verblijfsruimte)
slijpmachine toelichting bij 8.554.105
sluiting, eind- toelichting bij 8.526.108
smederij toelichting bij 8.751.0.1
smeltpatroon, definitie blad 25 van NPR 5310
smeltveiligheid, aM- toelichting bij 432.1
smeltveiligheid, definitie blad 25 van NPR 5310
smeltveiligheid, gG- toelichting bij 432.1
smeltveiligheid, gM- toelichting bij 432.1
smoorspoel 8.721.2.2
sneeuwvrij houden toelichting bij 8.763
sousterrain 8.720, tabel 8.720X
spandraad toelichting bij 522.8.1.3
spanning 512.1.1
spanning, indeling van 22
spanning (SELV-ketens), bescherming door extra lage 411.1
spanning bij isolatiedefect 22.4, 8.22.104
spanningsband I 411.1.1, toelichting bij 528.1.1
spanningsband II toelichting bij 528.1.1
spanningsgebied, indeling van 22
spanningsloos maken (zie scheiden)
spanningsval, toelaatbare 132.6
spanningsverlies 525
spanningsverlies, buitenverlichting 714.525
spanningswaarde 132.8
spinnerij (zie ruimte met stofontploffingsgevaar)
spoelhuis van een boerderij (zie vochtige ruimte)
spoortreintje, contactleiding toelichting bij 8.520.706
sportgebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
sporthal blad 24 van NPR 5310
sportterrein, verlichting 714.11.2
spuitgietmachine blad 37 van NPR 5310
spuitpistool toelichting bij 8.554.105
Staatstoezicht op de Mijnen toelichting bij 8.761.4.3
stacaravan (zie logiesverblijf)
stacaravan, definitie 708.20.104
stal 705.1, toelichting bij 8.754.0.2, toelichting bij 8.510.207
standplaats, definitie 708.20.105
station blad 24 van NPR 5310
stationsgebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
steenbewerkingsinrichting toelichting bij 8.754.0.1
steiger, drijvende 8.709.52.1.2
sterilisatie-apparatuur 710.556.5.2.2.3
stof, aanwezigheid van 321.5, 522.4
stof, aanwezigheid van corrosieve 321.6, 522.5
stof, aanwezigheid van verontreinigende 321.6, 522.5
stoffige ruimte 8.751
stoffige ruimte, aardlekschakelaar 8.751.2.3
stoffige ruimte, definitie 8.751.0.1
stofontploffingsgevaar, ruimte met (zie NEN-EN 50281-1-2)
stofontploffingsgevaar, zone-indeling (zie NEN-EN 50281-1-2)
stofzuiger toelichting bij 8.554.105
stootbelasting 321.7.1, 522.6.2
stootbelasting, ruimte met zware mechanische 8.758
stootbelasting, ruimte met zware mechanische, definitie 8.718.0.1
stootspanningscategorie, classificatie van, beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong 443.2
stootspanningscategorie, classificatie van, beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen 443.2
stopcontact 8.555.100
stopcontact, beschermingscontact 411.1.3.3, 413.5.3.2, 8.550.101
stopcontact, definitie blad 25 van NPR 5310
stopcontact, SELV-keten 411.1.3.3
stopcontact, tent 708.537.02
stopcontact, toercaravan 708.537.02
stopcontact, vaartuig 8.709.537.1.2
stoppen in noodgevallen, schakelen en 464
storingsniveau, laag 707.545.2
stro, bedrijf, verwerking van toelichting bij 422.3
stro, bergplaats voor toelichting bij 422.3
stro, opslagplaats 705.1
stroom 25, 512.1.2
stroom, hoogst toelaatbare 132.2.3
stroom, rest-, definitie 23.9
stroom, schok-, definitie 23.7
stroom I², aanspreek-, definitie 25.9
stroom (van een leiding), hoogst toelaatbare, definitie 25.5
stroomketen 25
stroomketen, definitie 25.1
stroomkringschema 8.514.5.103, 8.514.5.104, 8.514.5.108, 8.514.5.109
stroomkringschema, definitie blad 25 van NPR 5310
stroomkringschema, hulpstroomketen 8.514.5.104, 8.514.5.108
stroomkringschema, veiligheidsketen 8.514.5.103, 8.514.5.108
stroomleverend bedrijf 132.2.5
stroomloos maken (zie schakelen)
stroomstelsel, beveiligingsmaatregel tegen overstroom naar 431, 433
stroomstelsel, indeling 312
stroomverbruikend materieel, definitie 27.2
stroomwaarde 132.8
structuur 323.2
stuurstroomleiding (zie hulpstroomleiding)
suikerfabriek, uitwendige invloed 322.5
symbool, schema 514.5, 8.514.5
symbool, tekening 514.5, 8.514.5
T # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
tafelcontactdoos, definitie blad 25 van NPR 5310
tandheelkundige praktijk 710.1
tank toelichting bij 706.20.101
tbc-onderzoek toelichting bij 710.1
tekening, aanduiding 514.5, 8.514.5
tekening, inspectie 61.1.2
tekening, installatie- 8.514.5.102, 8.514.5.107
tekening, symbolen 514.5, 8.514.5
tekenkamer toelichting bij 8.720.0.1
tekortkoming, inspectie toelichting bij 611.2, 612.1
telecommunicatieinstallatie 11.2
televisieopname toelichting bij 8.718.1.7
temperatuur, bescherming tegen te hoge 420.1
temperatuur, gevaar voor verwonding door hoge 423
temperatuur, hoogst toelaatbare 132.6
temperatuur, Iz in geïsoleerde leiding 523.1.2
temperatuur, omgevings- 321.1, 521.1
temperatuur van leidingen, maximum- toelichting bij 432.3.2, 523.1.1
temperatuur van onderdelen, maximaal toelaatbare 423
tent, aansluitpunt 708.537.01
tent, aardlekschakelaar 708.537.02
tent, stopcontact 708.537.02
tent, uitwendige invloed 323.2
tenthuisje 708, 8.720, blad 24 van NPR 5310
tentoonstelling toelichting bij 8.742
tentoonstellingsgebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
tentoonstellingsinstallatie 11.1
terrein, bouw- 11.1
terrein, recreatie- 11.1 (zie camping)
terrein, tot bewoning bestemd 11.1
terrein, tot industriële doeleinden bestemd 11.1
terrein, tot openbare doeleinden bestemd 11.1
terrein, tot zakelijke doeleinden bestemd 11.1
terrein, voor landbouw, tuinbouw of veeteelt bestemd 11.1
terrein met vaste bestemming 702, 8.721 t.m. 8.724
terugvoeding, noodstroominstallatie toelichting bij 8.561.3
textielindustrie toelichting bij 422.3
theater 8.718, blad 24 van NPR 5310
theater, uitwendige invloed 322.4
thermische invloed 131.3
tijdelijke installatie, aan boord van schepen 704
tijdelijke installatie, acculaadstation 8.742.1.2
tijdelijke installatie, accuruimte 8.742.1.2
tijdelijke installatie, andere 8.742
tijdelijke installatie, circussen 8.742
tijdelijke installatie, elektrolyseruimte 8.742.1.2
tijdelijke installatie, in fabrieken 704
tijdelijke installatie, jaarbeurzen 8.742
tijdelijke installatie, kantoren 8.742
tijdelijke installatie, kermissen 8.742
tijdelijke installatie, magazijnen 8.742
tijdelijke installatie, markten 8.742
tijdelijke installatie, marktkramen 8.742
tijdelijke installatie, marktwagens 8.742
tijdelijke installatie, nauwe geleidende ruimte 8.742.1.2
tijdelijke installatie, op bouwwerken 704
tijdelijke installatie, op bouwterreinen 704
tijdelijke installatie, op sloopterreinen 704
tijdelijke installatie, ruimte met brandgevaar 8.742.1.2
tijdelijke installatie, ruimte met vocht 8.742.1.2
tijdelijke installatie, stopcontact 8.742.4.1.3
tijdelijke installatie, verlichtingstoestel 8.704.8.554.200
tijdelijke meetopstelling toelichting bij 8.722.3.2.1
tijdwaarde 132.8
timmerwerkplaats toelichting bij 422.3
timmerwerkplaats, uitwendige invloed 322.5
TN-stelsel 312.2.1
TN-stelsel, aardlekbeveiliging 531.2.3
TN-stelsel, bescherming tegen indirecte aanraking 413.1.3
TN-stelsel, beveiligingstoestel tegen overstroom 531.1.1
TN-stelsel, beveiliging van de nul 431.2.1
TN-C-stelsel 312.2.1
TN-C-S-stelsel 312.2.1
TN-S-stelsel 312.2.1
toegang, schakel- en verdeelinrichting 8.553.203
toegankelijke ruimte, publiek 8.718.1.8
toegankelijkheid 132.12, 513
toegankelijkheid ten behoeve van bediening en onderhoud, visuele controle 611.3
toegankelijkheidssector (zie voor publiek toegankelijke ruimte)
toelaatbare spanningsval 132.6
toelaatbare stroom (zie ook hoogst toelaatbare stroom)
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding 523
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, aanleg 523.1.2
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, hulpstroomleiding 523.1.2
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, in de grond gelegd 523.1.2
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, met kern van ander materiaal toelichting bij 523.1.2
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, met kern van koper 523.1.2
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, niet in de grond gelegd 523.1.2
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, temperatuur 523.1.2
toelaatbare stroom Iz in geïsoleerde leiding, verplaatsbaar 8.523.300
toelaatbare stroom (Iz) (van een leiding), hoogst, definitie 25.5
toepasbaarheid, algemeen 330
toepassing 322
toepassing, aard van het materiaal dat wordt verwerkt of opgeslagen 322.5
toepassing, bekwaamheid van personen 322.1
toepassing, bijzondere elektrische 8.781, 8.782
toepassing, contact van personen met aarde of geleidende delen op aardpotentiaal 322.3
toepassing, elektrische weerstand van het menselijk lichaam 322.2
toepassing, mogelijkheden van ontruiming in noodsituaties 322.4
toepassing van beschermingsmaatregelen, algemeen 410.3
toepassingsgebied 11
toepassingsgebied, laagspanningsopwekeenheid 551.1
toercaravan toelichting bij 708.1
toercaravan, aansluitpunt 708.537.01
toercaravan, aardlekschakelaar 708.537.02
toercaravan, definitie 708.20.102
toercaravan, stopcontact 708.537.02
toestel, bedrading toelichting bij 523
toestel, beveiligings- 432
toestel, elektrisch 8.27.301, 8.554
toestel, neon 8.773 (zie NEN-EN 50107)
toestel, verwarmings- toelichting bij 463.1, toelichting bij 433.3, blad 36 van NPR 5310
toestel, warmtestralings- 705.422
toestel, warmwater- toelichting bij 701.55,
toestel, wasbehandelings- toelichting bij 8.720.2.1.3
tolerantie van de frequentie 132.2.3
tolerantie van de spanning 132.2.3
toneelruimte, definitie 8.718.0.1
tot bewoning bestemd gebouw 8.720, blad 24 van NPR 5310
tractievoertuig, installatie 11.3
transformator, beveiliging tegen kortsluitstroom blad 36 van NPR 5310
transformator, beveiliging tegen overbelastingsstroom blad 36 van NPR 5310
transformator, kortsluitvaste blad 36 van NPR 5310
transformator, lekstroom 8.710.413.1.5.101
transformator, MES-keten 710.512.1.1
transformator, schakelen blad 37 van NPR 5310
transformator, scheiden blad 37 van NPR 5310
transformatorstation, aardingsvoorziening in 442.3
transformatorstation, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel ten gevolge van een aardfout in een hoogspanningssysteem 442.5
transiënte overspanning 443.2
transportbaan toelichting bij 463.1
transportband toelichting bij 464.5
transportinrichting toelichting bij 463.2 (zie NEN-EN 60204-1)
trekdoos, meergroeps- 8.526.112
trekontlasting toelichting bij 522.8
trekschakelaar, badruimte toelichting bij 701.53
trilling 321.7.2, 522.7.1
trommeldroger (zie wasbehandelingstoestel)
TT-stelsel 312.2.2
TT-stelsel, aardlekbeveiliging 531.2.4
TT-stelsel, bescherming tegen indirecte aanraking 413.1.4
TT-stelsel, beveiliging van de nul 431.2.1
TT-stelsel, beveiligingstoestel tegen overstroom 531.1.2
tuin, verlichting 714.11.2
tuinbouw 705
tuinbouw, bedrijfsruimte 705
tuinbouw, bescherming tegen brand 705.422
tuinbouwbedrijf 11.1
tunnel, kabel- toelichting bij 8.522.8.1.6
tunnel, verwarming toelichting bij 8.763
turbine, opwekeenheid aangedreven door een, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
tweegeleideraftakking, driegeleidereindgroep 8.510.103
tweegeleideraftakking, viergeleidereindgroep 8.510.103
tweegeleideraftakking, schakelen blad 37 van NPR 5310
tweegeleideraftakking, scheiden blad 37 van NPR 5310
tweegeleideraftakking, vermogen 8.510.205
U # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Un, definitie 22.1
uitgereden schakelaar toelichting bij 8.553.202.3
uitgetrokken lade toelichting bij 8.553.202.3
uitschakelen ten behoeve van niet-elektrotechnische werkzaamheden 463
uitschakelen ten behoeve van niet-elektrotechnische werkzaamheden, definitie 28.2
uitschakeling van de voeding, bescherming door automatische 413.1
uitwendige invloed (zie ook invloed van de omgeving)
uitwendige invloed 21, 132.5, 320.2, 512.2, 521
uitwendige invloed, buitenverlichting 714.512.2.1
uitwendige invloed, indeling 32
V # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
vaartuig, aansluitpunt 8.709.530, 8.709.537.102, 8.709.537.103, 8.709.537.104
vaartuig, aardlekschakelaar 8.709.537.103, 8.709.537.104
vaartuig, installatie 11.3
vaartuig, stopcontact 8.709.537.1.2
vakmanschap 134.1.1
vast, definitie (zie vast opgesteld, zie vast bevestigd)
vast opgesteld materieel, definitie 27.6
vast bevestigd materieel, definitie 27.7
vee, aanrakingsspanning 705.413.1
vee, paniek 705.537
vee, ruimte bestemd voor 705.413.1, 705.413.1.2.2
vee, verwarmingstoestellen voor 705.422
vee, vluchtweg voor toelichting bij 705.482
veehouderij 11.1
veestal toelichting bij 8.510.207
veeteelt 11.1, 705
veeteelt, bescherming tegen brand 705.422
veeteelt, bedrijfsruimte 705
veeteelt, vluchtweg toelichting bij 705.482
veevoederfabriek toelichting bij 422.3
veevoederinstallatie, ruimte met 705.1
veilige bedrijfsvoering 314.1
veilige scheiding van wisselstroomketens (S-ketens) 413.5
veiligheidsaarding (zie aardleiding en beschermingsleiding)
veiligheidscontact 8.537.600
veiligheidscontact, definitie blad 25 van NPR 5310
veiligheidsketen, definitie blad 25 van NPR 5310
veiligheidsketen, stroomkringschema 8.514.5.103, 8.514.5.108
veiligheidstransformator, definitie blad 25 van NPR 5310
veiligheidstransformator, SELV-keten 411.1.2.1
ventilatiesysteem toelichting bij 464.1
ventilator toelichting bij 8.510.103
verband tussen karakteristieken van leidingen en beveiligingstoestellen 433.1
verbinding, elektrische 526, 8.526
verbinding met bliksemafleiderinstallatie, aardverbinding 542.5
verbinding met de vaste installatie, meubilair 713.52.1
verblijfsruimte tabel 8.720X, tabel 8.720Z, blad 24 van NPR 5310
verbrandingsmotor, opwekeenheid aangedreven door een, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
verbruikend toestel, beveiliging tegen kortsluitstroom blad 36 van NPR 5310
verbruikend toestel, beveiliging tegen overbelastingsstroom blad 36 van NPR 5310
verbruikend toestel, definitie 27.2
verbruikend toestel, schakelen blad 37 van NPR 5310
verbruikend toestel, scheiden blad 37 van NPR 5310
verdeelbord (zie schakel- en verdeelbord)
verdeelinrichting (zie schakel- en verdeelinrichting)
verdeelnet 11.4, 314.2, 8.11.4
verdeelnet, definitie 8.21.201
verdeelnet, openbaar elektriciteitsbedrijf 11.4, 8.11.4
verdeelnet, openbaar vervoerbedrijf 11.1
verdeelnet, openbaar, parallel bedrijf van een laagspanningsopwekeenheid is niet toegelaten 551.6
verdeelnet, openbare, parallel bedrijf van een laagspanningsopwekeenheid is wel toegelaten 551.6
verdeelrek (zie schakel- en verdeelrek)
vereffeningsleiding 547
vereffeningsleiding, aanvullende 547.1.2
vereffeningsleiding, basis- 413.1.2.1, 547.1.1
vereffeningsleiding, definitie 24.10
vereffeningsleiding, lokale 413.4
vereffeningsleiding, medisch gebruikte ruimte 8.710.547
vereffeningsleiding, minimumdoorsnede 547.1
vereffeningsleiding, overbrugging van watermeters e.d. 547.1.3
vereffeningsleiding, potentiaal-, definitie 24.10
vereffeningspunt, medisch gebruikte ruimte 8.710.547.100
verf, gemakkelijk ontvlambare toelichting bij 422.3
verfspuiten toelichting bij 422.3
verhoogde montagevloer, installatie onder toelichting bij 8.520.8.1.6, 8.520.511
verkeersruimte tabel 8.720X, tabel 8.720Z, blad 24 van NPR 5310
verlaagd plafond, ruimte boven toelichting bij 8.520.508
verlichting 132.3
verlichting, bijzondere 8.718.2.1.1
verlichting, bioscoop 8.718.1.8
verlichting, buiten- 714
verlichting, concertgebouw 8.718.1.8
verlichting, eindgroep voor, medisch gebruikte ruimte 710.55.1
verlichting, feest- 8.510.200, 8.742
verlichting, kerstboom- 8.742
verlichting, monument 714.11.2
verlichting, nood- 8.774
verlichting, object 714.11.2
verlichting, openbare ruimte 714.11.2
verlichting, park 714.11.2
verlichting, reclame- 8.510.206
verlichting, schouwburg 8.718.1.8
verlichting, sportterrein 714.11.2
verlichting, tuin 714.11.2
verlichting, voor publiek bestemd gebouw 8.718.1.8
verlichting, weg 714.11.2
verlichting, werkruimte 8.510.207
verlichtingsarmatuur, aansluitruimte toelichting bij 8.526.108
verlichtingsarmatuur, definitie 714.27.101
verlichtingsarmatuur, meubilair 713.1.1, 713.55.1
verlichtingssterkte, noodverlichting 8.774
verlichtingssterkte voor vluchtweg toelichting bij 8.720.2.2.1
verlichtingstoestel, bescherming tegen brand toelichting bij 421.4
verlichtingstoestel, driegeleidereindgroep 8.510.207, 8.510.209
verlichtingstoestel, viergeleidereindgroep 8.510.207, 8.510.208
vermogen 512.1.4
vermogen, maximum opgenomen 311
vermogen, tweegeleidereindgroep 8.510.205
vermogenschakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
verontreinigend gas, aanwezigheid van 321.6, 522.5
verontreinigende damp, aanwezigheid van 321.6, 522.5
verontreinigende stof, aanwezigheid van 321.6, 522.5
verplaatsbaar, definitie (zie verplaatsbaar materieel)
verplaatsbaar aggregaat, isolatiebewaking 8.782.3.1
verplaatsbaar elektrisch materieel, wandcontactdoos voor 8.555.103
verplaatsbaar materieel, definitie 27.4
verplaatsbaar materieel, nauwe geleidende ruimte 706.471.2, 8.706.471.2.3
verplaatsbaar toestel met elektrische aandrijving 8.554.100
verplaatsbaar wisselstroomaggregaat 8.782
verplaatsbare leiding, definitie blad 25 van NPR 5310
verplaatsbare leiding, open lucht toelichting bij 522.1.2
verplaatsbare leiding, sauna 8.703.521.1 b
verpleegtehuis blad 24 van NPR 5310
verrijdbaar onderkomen, definitie 708.20.101
verspreidingsweerstand, aard- 413.1.2.2, 413.1.3.7, 413.1.4.2, 413.1.4.3
versterkte isolatie, definitie 23.20
ververij (zie vochtige ruimte)
vervoerbedrijf, verdeelnet openbaar 11.1
verwarming 132.3
verwarming, grond- 8.763
verwarming, vloer- 8.763
verwarming, wegdek- toelichting bij 8.761, 8.763
verwarmingstoestel toelichting bij 463.1, toelichting bij 433.3, blad 36 van NPR 5310
verwarmingstoestel voor vee 705.422
verzonken doos met lasruimte toelichting bij 8.526.108
viergeleidereindgroep, aantal aansluitpunten 8.510.203
viergeleidereindgroep, schakelen blad 37 van NPR 5310
viergeleidereindgroep, scheiden blad 37 van NPR 5310
viergeleidereindgroep, tweegeleideraftakking 8.510.103
viergeleidereindgroep, verlichtingstoestellen 8.510.207, 8.510.208
viergeleiderstelsel, belasting 8.510.104
visuele controle, aanduiding van aansluitklemmen 611.3
visuele controle, aanduiding van nul en beschermingsleiding 611.3
visuele controle, aanduiding van schakelaars 611.3
visuele controle, aanduiding van smeltveiligheden 611.3
visuele controle, aanduiding van stroomketens 611.3
visuele controle, aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars 611.3
visuele controle, aanwezigheid van schema's en tekeningen 611.3
visuele controle, aanwezigheid van waarschuwingsborden 611.3
visuele controle, afsluiting voor brand 611.3
visuele controle, bescherming door afschermingen 611.3
visuele controle, bescherming door afstand 611.3
visuele controle, bescherming door hindernissen 611.3
visuele controle, bescherming door isolerende vloer en wanden 611.3
visuele controle, bescherming door omhulsels 611.3
visuele controle, bescherming tegen thermische invloeden 611.3
visuele controle, definitie 60.2
visuele controle, deugdelijkheid van aansluitingen van leidingen 611.3
visuele controle, inspectie 611
visuele controle, keuze en instelling van beveiligings- en besturingstoestellen 611.3
visuele controle, keuze van elektrisch materieel 611.3
visuele controle, keuze van leidingen 611.3
visuele controle, maatregel tegen brandverspreiding 611.3
visuele controle, toegankelijkheid ten behoeve van bediening en onderhoud 611.3
vlas, bergplaats voor toelichting bij 422.3
vliegtuig, installatie 11.3
vloeistof, brandbare toelichting bij 464.1
vloergoot toelichting bij 8.720.2.3.3, toelichting bij 8.721.3.3, toelichting bij 8.724.5.2.4, toelichting bij 8.718.2.2.3, toelichting bij 8.718.2.2.3, toelichting bij 8.758.2.2.3, toelichting bij 8.762.1.4.4.2
vloeroppervlak tabel 8.720X, tabel 8.720Z, blad 16 van NPR 5310
vloerverwarming 8.763
vloerverwarming, badkamer 701.55
vluchtroute (zie vluchtweg)
vluchtweg 422.1
vluchtweg, schakel- en verdeelinrichting 8.553.202
vluchtweg, veeteelt toelichting bij 705.482
vluchtweg voor vee toelichting bij 705.482
vocht, ruimte met 701, 702
vochtige kelder (zie vochtige ruimte)
vochtige ruimte 8.754
vochtige ruimte, definitie 8.754.0.1
vochtigheidsgraad van de lucht 321.2
voeding 132.2
voeding, afzonderlijke 562.4
voeding, bescherming door automatische uitschakeling van de 413.1
voeding, meer dan één blad 37 van NPR 5310
voedingsbron 313, 562
voedingsbron, algemeen 313.1
voedingsbron, noodstroominstallatie 313.2, 562
voedingsbron, parallelbedrijf 565
voedingsmiddelenindustrie, uitwendige invloed 322.5
voedingsnet, noodstroominstallatie 563
voedingspunt 132.4
voedingspunt (van een installatie), definitie 21.2
voedingspunt van de installatie voor buitenverlichting, definitie 714.21.101
voedingspunt voor een standplaats, definitie 708.21.2
voertuig, installatie 11.3
voldoend onderricht persoon, definitie 29.2
vonk 131.3, 134.1.6
voorkeur, meet- en beproevingsmethode 612.1
voorkeurfrequentie 11.2
voorkomen van schadelijke beïnvloeding 522
voorkomen van wederzijdse schadelijke beïnvloeding 515
voor publiek bestemd gebouw 8.718, blad 24 van NPR 5310
voor publiek bestemd gebouw, aardlekbeveiliging 8.718.1.8
voor publiek bestemd gebouw, noodverlichting 8.718.2.1.2
voor publiek bestemd gebouw, verlichting 8.718.1.8
voor publiek toegankelijke ruimte 8.718.1.8
voorwerp, aanwezigheid van 321.5, 522.4
voorziening voor overspanningsbeveiliging, beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen 443.3
voorziening voor overspanningsbeveiliging, beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong 443.3
voorzorgsmaatregel, inspectie 61.1.3
vreemd geleidend deel, definitie 23.3
vrije ruimte, schakel- en verdeelinrichting 729.412.6, 8.553.201, 8.729.412.6
W # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
waarde 132.2.3
wachtkamer toelichting bij 8.720.0.1
wandcontactdoos, beschermingscontact 413.1.1.2
wandcontactdoos, buiten 8.754.2.2.3, 8.754.2.2.4
wandcontactdoos, definitie blad 25 van NPR 5310
wandcontactdoos, medisch gebruikte ruimte 710.512.2.1 8.710.512.2.1 8.710.413.1.5.102 8.710.55.100
wandcontactdoos, minimum aantal tabel 8.720X, tabel 8.720Z
wandcontactdoos, sauna 703.53
wandcontactdoos van het systeem perilex toelichting bij 8.413.1.1.1.1, toelichting bij 8.413.1.1.1.2, 8.555.102
wandcontactdoos voor kooktoestel 8.555.102
wandcontactdoos voor verplaatsbaar elektrisch materieel 8.555.103
wandgoot toelichting bij 8.526.108, toelichting bij 8.720.2.3.3, toelichting bij 8.721.3.3, toelichting bij 8.724.5.2.4, toelichting bij 8.718.2.2.3, toelichting bij 8.758.2.2.3, toelichting bij 8.762.1.4.4.2
wapeningstaaf van de betonconstructie 542.2.1, 542.2.4, 8.542.2.4
wapeningstaaf van de fundering 542.2.1, 542.2.4, 8.542.2.4
warenhuis, uitwendige invloed 322.4
warmte-isolerend materiaal, definitie blad 25 van NPR 5310
warmtestralingstoestel toelichting bij 705.422
warmwatertoestel 701.55, tabel 8.720Z
wasbehandelingstoestel 8.720.2.1.1, 8.720.2.1.3, tabel 8.720Z
wasbehandelingstoestel, leiding 8.720.2.1.3
wasmachine (zie wasbehandelingstoestel)
wasserij (zie vochtige ruimte)
water, aanwezigheid van 321.4, 522.3
waterkoker toelichting bij 8.720.2.1.4
waterleiding 413.1.2.1, toelichting bij 8.761.4.3, 8.543.2.4
waterleiding, aanvullende potentiaalvereffening blad 10 van NPR 5310
watermeter, overbrugging van 547.1.3
waterwerk (zie vochtige ruimte)
waterzuiger toelichting bij 8.554.105
wederkerige beïnvloeding van elektrische leidingen 522.1
wederzijdse beïnvloeding, aardelektroden zonder, definitie 24.4
weerstand, isolatie- 8.510.107
weg, verlichting 714.11.2
wegdekverwarming toelichting bij 8.761, 8.763
werkplaats toelichting bij 8.722.3.2.1
werkplaats, schilders- toelichting bij 422.3
werkplaats, timmer- toelichting bij 422.3
werkruimte, verlichting 8.510.207
werkschakelaar 463, 537.3
werkschakelaar, definitie blad 25 van NPR 5310
werkschakelaar, halfgeleider 8.537.3.3
werktuig, gereedschaps- toelichting bij 463.1, toelichting bij 8.510.103
werktuig, hef- toelichting bij 463.2
werktuigmachine toelichting bij 8.700.413.1.4.2
werkzaamheden, elektrotechnische 132.12
werkzaamheden, uitschakelen ten behoeve van niet-elektrotechnische, definitie 28.2
wijze van leidingaanleg (zie leidingaanleg)
wijze van montage (zie leidingaanleg)
wind 321.14, 522.13.1
winkel blad 24 van NPR 5310
winkelgebouw 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310
wisselspanning, nominale 11.2
wisselstroomaggregaat, verplaatsbaar 8.782
wisselstroomketens (S-ketens), veilige scheiding van 413.5
woongebouw, bijzonder 8.720, blad 24 van NPR 5310
woongebouw, normaal 8.720, blad 24 van NPR 5310
woonhuis, gewone ruimte 8.720
woonkamer toelichting bij 8.720.0.1, blad 24 van NPR 5310 (zie ook verblijfsruimte)
woonkeet, gewone ruimte 8.720
woonoord blad 24 van NPR 5310
woonoord, gewone ruimte 8.720
woonschip 11.1
woonschip, gewone ruimte 8.720
woonwagen, gewone ruimte 8.720
Z # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
zadel, definitie 26.10
zakken, bergplaats voor toelichting bij 484.2
zeer lage spanning (zie extra lage spanning)
ziekenhuis 710.1, toelichting bij 8.722.3.2.1, blad 24 van NPR 5310
ziekenhuis, uitwendige invloed 322.1, 322.4
zomerhuisje 8.720, blad 24 van NPR 5310 (zie logiesverblijf)
zomerhuisje, gewone ruimte 8.720
zomerwoning 8.720, blad 24 van NPR 5310 (zie logiesverblijf)
zone 0 701.32, 702.32
zone 1 701.32, 702.32, 703.512.2
zone 2 701.32, 702.32, 703.512.2
zone 3 701.32, 703.512.2
zone 4 703.512.2
zone-indeling 701.32, 702.32, 703.512.2
zone-indeling, gasontploffingsgevaar (zie NPR 7910 en NEN-EN 60079-10)
zone-indeling, stofontploffingsgevaar (zie NEN-EN 50281-1-2)
zonnepaneel, laagspanningsopwekeenheid 551.1.2
zonnescherm toelichting bij 463.2
zonnestraling 312.11, 522.11.1
zuivelfabriek toelichting bij 8.754.0.1
zware mechanische stootbelasting, ruimte met 8.758
zware mechanische stootbelasting, ruimte met, definitie 8.758.0.1
zwembad, ruimte met 702
zwembassin, ruimte met 702